NHO

Innhold

Informasjonsmøte om nye innleieregler

Byggenæringens Landsforbund og EBA Trøndelag inviterer sine medlemmer til et informasjonsmøte om de nye reglene for innleie.

I samarbeid med Byggenæringens Landsforbund inviteres det til informasjonsmøte om de nye reglene for innleie.

 

Tema på møtet er:

Innleie – introduksjon

Gjennomgang av de nye reglene:

Presisering av hva som er fast ansettelse

Regulering av arbeidstid – krav til innhold i den skriftlige arbeidsavtalen

Heving av tariffavtalenivå – krav om at kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale kan inngå avtale om innleie

 

Informasjonsmøtene holdes av BNLs advokater og er gratis, men krever påmelding via nettsiden til BNL