NHO

Innhold

Julelunsjmøte med NHO Trøndelag

NHO Trøndelag inviterer til julelunsjmøte med tema "Muligheter og Trusler for bedriftene i bygd og by" på Ørland kysthotell 10. desember.

#005

Regiondirektør Tord Lien vil snakke om næringsutvikling og framtid i distriktene i Trøndelag. Det er viktig å gjøre framtidens arbeidstakere rustet til å håndtere utviklingen vi er inne i.
Advokat i NHO Benedikte Morberg Forslund vil gi opplæring i hvordan du følger opp dine medarbeidere.

Program:

11.30 – 12.00  Lunsj
12.00 – 12.20  Foredrag fra Tord Lien
12.20 – 13.00  Oppfølging av dine medarbeidere ved Advokat Benedikte Morberg Forslund

  • Oppfølging i og etter prøvetid
  • Bruken av advarsler
  • Oppfølging av sykemeldte

13.00 - 13.20  Foredrag fra DOGI IKT AS
13.20 - 13.20  Oppsummering av Tord Lien
13.30  Vel hjem