NHO

Innhold

Kurs: Tariffkunnskap for bedriften

 • 2. apr 2019Kl. 11:00–15:00
 • Namsos Næringsforening Søren R Thornæs veg 10, Namsos
 • NHO medlem Kr 2000 Ikke NHO-medl Kr 4000 (Priser eks mva)

Er bedriften og de tillitsvalgte kun motparter? En tariffbundet bedrift har et stort sett av spilleregler å forholde seg til. Det er viktig å kjenne til grunnleggende regler om rett og plikt i forholdet mellom partene.

Kaffe, papir og penn til møter.

Velkommen til kurs i tariffkunnskap for bedriften 2. april i Namsos.

Bedriften og de tillitsvalgte opptrer også som samarbeidspartnere som har felles mål i en sunn økonomi, trygge arbeidsplasser, godt og utviklende arbeidsmiljø. God kunnskap om reglene og trygghet i rollen er avgjørende.

Gjennom å forstå og praktisere Hovedavtalens innhold, både reglene og formålene og målsettingene, vil du bli trygg i rollen som forhandler og som leder av medarbeiderdrevet innovasjon.

Dette går vi gjennom på kurset
 • Tariffrettslige begreper
 • Roller og opptreden. Rettigheter og plikter
 • Samarbeid for å utvikle bedriften. Medarbeiderdrevet innovasjon
 • Informasjon samarbeid og medbestemmelse
 • Bedriftens egne avtaler "protokoller" – særavtaler og styringsrett
 • Behandling av tvister – oppsett av uenighetsprotokoller
 • Hvordan unngå tvister
 • Hvordan jobbe sammen om forbedring og økt lønnsomhet

Om kursholder Helene Marie Naper

Advokat | NHO Vestfold og Telemark

Bakgrunn:

 • Advokat/rådgiver i NHO Telemark siden 2007
 • Advokat/rådgiver i KA 2005-2007
 • Advokat/advokatfullmektig/rådgiver i NHO Oslo Forhandlingsavdelingen 1996-2004
 • Cand. Jur. Universitetet i Oslo 1996

Om kursholder Marit Heimdal

Seniorrådgiver | NHO Lønn og tariff

Bakgrunn:

 • Sekretariatsleder Hovedorganisasjonenes Fellestiltak NHO 2018
 • Regionsansvarlig Ringer i Vannet NHO Service og Handel 2017 - 2018
 • Prosjektleder Rekruttering NBF 2013 – 2016
 • Prosjektleder Aksjons Lærebedrift NHO 2011 - 2013
 • Rådgiver ISS Personalhuset Utvikling 2005 - 2011

Pro:

 • Cand. Polit (Sosiologi) Universitetet i Oslo 2007 
 
Praktisk og betingelser
 • Deltageravgiften inkluderer enkel servering og kursbevis
 • Kurset kan avlyses en uke før kursdato dersom det er for få påmeldte
 • Ved avmelding senere enn 10 dager før kursstart belastes full deltakeravgift
 • Faktura sendes i etterkant av gjennomført kurs
Kontakt:

Berit Boneng Wesenlund
Mobil 920 98 804