NHO

Innhold

Leverandørkonferanse 2020

  • 12. jun 2020Kl. 09:00–14:00
  • Nettmøte

Bli med på den nye møteplassen for fremtidens helsetjenester. Her møtes leverandører av varer, tjenester og løsninger. Både nye og etablerte bedrifter som kan levere til offentlig helsesektor er velkommen, og får muligheten til å møte sine kunder, helsetjenesten, på NHOs nye møteplass.

#005

Meld deg på allerede i dag og bli oppdatert på program, tid og sted/opplegg.

Programmet vil inneholde korte presentasjoner av produkter, tjenester og løsninger fra bedrifter. Kommuner og helseforetak vil legge frem behov og kommende anskaffelser innen helseområdet. Det blir også satt søkelys på de nye behovene, utfordringene og løsningene som den siste tiden har gjort oss oppmerksomme på.

Leverandørkonferansen er en møteplass for felles nytte, for stimulering til mer samhandling om utfordringene. Nye og etablerte bedrifter som kan levere til offentlig helsesektor trenger kunder, og det offentlige trenger løsningene og leveransene. I dag, og i de kommende årene, trenger vi et tettere og «raskere» samarbeid enn noen gang; bedriftene trenger offentlige kunder, og det offentlige trenger gode, fremtidsrettede løsninger som imøtekommer utfordringer i de offentlige helsetjenestene.

Fra offentlig sektor ønsker vi velkommen alle nivåer i kommunene og helseforetakene som har ansvar for og utøver helse- og omsorgstjenester, velferdsteknologi kan være et stikkord, men løsninger og behov som blir presentert vil være «bredere» enn dette. Politikere kan delta.

Fra privat næringsliv ønsker vi velkommen til alle bedrifter og gründere, som har løsninger, varer og tjenester som den offentlige helse- og omsorgssektoren kan ha behov for.

Les mer om innovative anskaffelser her og hvordan det offentlige og bedriftene på en lettere måte kan handle med hverandre.

For spørsmål kontakt Anna Ceselie B. Moe, NHO Trøndelag tlf 971 04249 eller Hilde Sætertrø, Leverandørutviklingsprogrammet / innovative anskaffelser tlf 41 68 67 88.

Et samarbeid mellom 
NHO Trøndelag og Nasjonalt program for leverandørutvikling

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: