NHO

Innhold

Møt PST og politiet i Trøndelag

Også i år har vi invitert representanter fra PST og Trøndelag politidistrikt. Benytt sjansen til å høre og spørre om de siste trender og trusselvurderinger.

På seminaret vil PST presentere årets trusselvurdering. Trøndelag politidistrikt vil gi en oversikt over kriminalitetsbilde, nasjonalt og lokalt. Videre tilrettelegges det for flere korte foredrag, samt tid til dialog og nettverksbygging. Seminaret er gratis, men krever påmelding.

Program
08:30-09:00 Registrering, kaffe, mingling
09:00-09:25 Velkommen og introduksjon,

Politiinspektør Terje Lunde, Trøndelag politidistrikt
Knut Iver Aastorp, NSR region.
Konsernsjef Jan-Frode Janson, SpareBank1 SMN
Politimester Nils Kristian Moe

09:25-09:50 PSTs trusselvurdering 2020
Politiinspektør Per Einar Hollum og statsviter Marius Frost-Nielsen

09:50-10:15 Kriminalitetsbildet og trender i Trøndelag
Politioverbetjent Erik Stølan og statsviter Amund Rolseth

10:15-10:45 Pause, kaffe, noe å bite i

10:45-11:10 Politiets trusselvurdering i det digitale domenet.
Politioverbetjent Øystein Andreassen, Kripos, Nasjonalt Cyberkrimsenter (NC3)

11:10-11:35 Nytt fra Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)
Direktør Odin Johannessen, NSR

11:35-12:00 Spørsmål og diskusjon
Politiinspektør Terje Lunde