Arrangement

Workshop: Hvordan kan mineralnæringen bidra til at vi går i retning sirkulærkonomi?

26. aug 2022, kl. 11.00–15.00 Overhalla Betongbygg, Skogmo, Overhalla
250,-
Påmeldingsfrist 23.08.2022

Velkommen til mineralworkshop nr 2. Vi skal komme et hakk videre i arbeidet med felles trønderske tanker om mineralnæringen - denne gangen om hvordan næringen kan bidra til sirkulærøkonomien

Formål: Komme et hakk videre i arbeidet med felles trønderske tanker om mineralnæringen. Legger til grunn utkastet som ble skrevet etter den første mineralworkshopen.

Fredag 26 august 11.00-15.00
Overhalla Betongbygg, Skogmo, Overhalla.
Påmelding:  250,- per pers, inkluderer lunsj

Workshopen er åpen for alle aktører med interesse i mineralnæringen i Trøndelag, men krever påmelding. Wokrshopen vil kun ha fysisk deltagelse, (men et par innlegg via Teams). Hvis du ønsker å ha et innlegg så ta kontak med Hege Tunstad.

Program:

Hvordan kan mineralnæringen bidra til at vi går i retning sirkulærkonomi? Hvordan gå fra deponi til ressurslager? Vil miljøsertifisering bidra? Kan industriparker være nav i utviklingen av sirkulærøkonomien? Hvilken rolle kan landbruket og entreprenørene ta sammen for nydyrking og jordforbedring? 

Er det mulig å skape en vinn-vinn-situasjon der masser fra uttak kan bli til jordforbedring? Hvordan får i så fall vi til dette? Og hvem må gjøre ha? Hvordan kan politikere legge til rette for en god utvikling på dette området? (Vi fortsetter jobben med å lage en felles uttalelse fra Trøndelag, og krysser fingrene for at stemningen og løsningsviljen er like god som sist) 

Kl 1100- 1200  

Velkommen ved Ole Joar Flaat, Skogmo Industripark.
Fot i bakken siden sist, Inkludert status på «pilot Røyrvik - mineralnæring i samisk område.
Digitale innlegg via teams fra:

Elisabeth Gammelsæter, Seniorrådgiver SWECO Norge 
NIMBY, Elisabeth har skrevet bok om konfliktene rundt store naturinngrep, og hvordan vi kan unngå slike konflikter i framtida.  

Jakob Eckert, Fagsjef for miljø og bærekraft Norsk Bergindustri 
TSM – Bærekraft i Bergindustrien. Utvikling av miljøsertifiseringsordning for mineralnæring i Norge. 

Kl 1200- 1245 Lunsj   

Det blir lunsj på Overhalla Betongbygg. I Lunsjen får vi høre fra ungdom som har jobbet med konkrete løsninger på utfordringer i mineralbransjen og tilgrensende områder. De har jobbet i tre dager på Gründercamp i regi Ungt Entreprenørskap og Skogmo Industripark. De vi får høre er plukket ut som gode eksempler som blir premiert og oppfordret til å jobbe videre med ungdomsbedrift. 

Kl 12.45-13.15

Ressurslager eller deponi? Hvordan få massene i bruk.

Annina Margreth, forsker ved NGU og prosjektleder for Ressursregnskap for byggeråstoff i Trøndelag. 

Erfaringer fra anleggsarbeid og sirkularitet i tunellbygging i Sveits, samt norske prosjekter om potensialet for bruk av overskuddsmasser fra bygg- og anleggsprosjekter som eksempel https://www.sintef.no/projectweb/kortreist-stein/ og  https://feiring.no/sirkulaer-masseforvaltning/
 

Kl 1330-1500 

Plenumssesjon med dialog om mulighetene for felles politikkutforming 

Kontaktperson: Hege Tunstad, hege.tunstad@nho.no, 92632103