- Alle trenger vi en jobb å gå til

Statsminister Erna Solberg og Suaada Kiyan

Foto: NHO Trøndelag/Aina Kristiansen.

Statsminister Erna Solberg lar seg imponere i møte med Toma Trondheim. NHO-bedriften har gjennom Ringer i Vannet rekruttert flere medarbeidere som har stått lenge utenfor arbeidslivet.

Tirsdag besøkte statsminister Erna Solberg Toma for å høre mer om Ringer i Vannet, og arbeidet med å rekruttere mennesker som av ulike årsaker har stått utenfor arbeidslivet.

Ringer i Vannet skaffer folk arbeid

Toma Gruppen er én av nesten 800 bedrifter som har signert en rekrutteringsavtale med Ringer i Vannet, som har som formål å koble mennesker uten jobb og NHO-bedrifter med rekrutteringsbehov.

Hos Toma i Trondheim fikk statsministeren blant annet møte Suaada Kiyani og Rebecca Dørum. Både Rebecca og Suaada har gjennom flere år stått utenfor arbeidslivet og banket på døra for å få komme inn.

Suaada har gjennomført tiltak ved forskjellige attføringsbedrifter og hatt ulike tilkallings- og vikarjobber i nesten åtte år før hun endelig fikk en fast jobb i Toma gjennom Ringer i Vannet- prosjektet

Erna Solberg om verdien av å ha en jobb

Statsminister Erna Solberg var opptatt av å lytte til både Rebecca og Suaadas historier om hvordan det er å stå utenfor arbeidslivet, og hva det betyr å komme i jobb igjen.

- Alle trenger vi en jobb å gå til, sier Erna Solberg.
- Jobben er mer enn en inntekt. Å ha arbeid betyr å ha kontroll over livet sitt, det handler om selvfølelse, selvrespekt og det å ha et sosialt nettverk. Vi skal ikke underslå betydningen jobben har for et menneskets liv.

Fra venstre: Merethe Storødegård, regiondirektør i NHO Trøndelag, Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service, statsminister Erna Solberg, Karl Almås, styreleder i NHO Trøndelag og Janne Krohn-Hansen, regionsansvarlig for Ringer i Vannet i Trøndelag og Nordland

God jobbmatch 

På landsbasis er det hvert år ca. 7000 mennesker som blir formidlet fra en attføringsbedrift og inn i en ordinær jobb, av disse er det om lag 1300 som går til en NHO-bedrift. 

I Trøndelag er det 130 personer som har gått via en attføringsbedrift og fått jobb i en NHO-bedrift via Ringer i Vannet-prosjektet.

- Metoden til Ringer i Vannet er egentlig rivende enkel, sier Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service.

- Tradisjonelt har man i arbeidsinkludering tatt utgangspunkt i arbeidssøkers behov. Men i Ringer i Vannet har man valgt et annet utgangspunkt, nemlig en kartlegging av bedriftenes behov. Resultatet er en god jobbmatch mellom arbeidssøkerne og arbeidsgiverne.

Resultatene imponerer

Statsministeren lot seg imponere over resultatene Ringer i Vannet-prosjektet kan vise til.

- Jeg vil gjerne berømme NHO for at de, sammen med engasjerte medlemsbedrifter som Toma, tar samfunnsansvaret ved å gi mennesker en sjanse til å komme inn i arbeidslivet gjennom Ringer i Vannet, avsluttet Erna Solberg. 

Ringer i Vannet bistår NHOs 24.000 medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Prosjektet kartlegger bedriftenes behov og søker å finne riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

Les mer om Ringer i Vannet