100 års fotavtrykk i Trondheim

Anleggsarbeidere i Veidekke Entreprenør i Trondheim

Veidekke Entreprenør Trondheim kan i år feire hundre års fotavtrykk i Trondheim og Trøndelag. Foto: Veidekke.

I år er det hundre år siden Veidekkes forløper i Trondheim ble stiftet. Jubileumsåret inviterer ikke til å hvile på laurbær, men til fortsatt høy aktivitet. Veidekke Entreprenør Trondheim er månedens bedrift i januar.

Hver måned fremover vil vi i NHO Trøndelag presentere en av våre medlemsbedrifter som månedens bedrift, og først ut i det nye året er Veidekke Entreprenør Trondheim.

Veidekke er i dag et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere, med over 7000 ansatte og en omsetning på i underkant av 30 milliarder. Foruten bygge og anleggsvirksomhet samt eiendom, legger selskapet hver tredje meter med asfalt i Norge, samt driver med veivedlikehold og pukk og grus produksjon.

Det hele startet i midlertid i langt mindre skala, med brosteinlegging på Østlandet i 1936. Den gang stod det å lese i vedtektene til bedriften at ”Selskapets formål er entreprenørvirksomhet, legging av veidekker og hva dermed står i forbindelse”. Under krigen ble virksomheten lagt ned, men i 1948 vant det nesten ukjente firmaet Veidekke kontrakten på utbygging av rullebaner på Sola flyplass.

A/S Jernbeton

Selv om Veidekke har en lang historie i Norge går bedriftens røtter i Trondheim enda lengre tilbake i tid. Distriktsleder i Veidekke Entreprenør i Trondheim, Ståle Brovold, forklarer. - Gjennom Veidekkes oppkjøp går vår historie i Trondheim hundre år tilbake i tid, sier Brovold.

Veidekke har bygd studentboliger og barnehage i massivtre og med passivhusstandard på Moholt på oppdrag fra Studentsamskipnaden i Trondheim. Foto: Veidekke

#205

23. april i år er det nemlig hundre år siden Veidekkes forløper i Trondheim, A/S Jernbeton Trondhjem, ble stiftet. Det startet med at Egil Larssen kjøpte et område på 39 mål på Voldsminde for 312.000 kroner og startet et sementstøperi. A/S Jernbeton var på begynnelsen av 1980-tallet blant de ti største entreprenørene i Norge. I 1985 ble firmaet kjøpet av Astrup Høyer, som så ble kjøpet av Aker og fikk navnet Aker Entreprenør, før Veidekke kjøpte Aker Entreprenør igjen i 1991.
- Selv om dette egentlig ikke kan karakteriseres som et ”Veidekke jubileum” har vi fortsatt mange medarbeidere som i sin tid ble ansatt i Jernbeton, derfor kommer vi til å markere 100 års fotavtrykk i Trondheim, forteller Brovold.

Menneskeorientert

Jubileet markerer Brovold sammen med sine over 275 medarbeidere i Veidekke Entreprenør Trondheim, en arbeidsstokk som i løpet av 2015 økte med over hundre personer.

- Vi kjøpte i 2015 Reinertsen Entreprise og gikk fra 160 ansatte til 270 nesten over natten, forteller Brovold. - Det er jo i utgangspunktet svært risikofylt å vokse så mye, og det slår som regel negativt ut på resultatsiden, men vi har doblet vår omsetning fra 2015 til 2016 og resultatene er fortsatt gode.

Distriktsleder i Veidekke Entreprenør Trondheim Ståle Brovold, her på pressekonferanse i forbindelse med presentasjonen av næringslivets økonomibarometer.  

#205

Brovold peker på kulturen i Veidekke som en av grunnene til at man har lyktes også med denne omstillingsprosessen. - Jeg opplever at Veidekke er en veldig menneskeorientert virksomhet, og det påvirker oss alle sier Brovold. - I år har bedriftshelsetjenesten gjennomført en undersøkelse for å måle både trivsel og involvering blant de ansatte og vi scorer heldigvis veldig høyt på begge.

I Veidekke eier også litt over 50 prosent av medarbeiderne rundt 16 prosent av bedriften med en børsverdi på nærmere 17 milliarder. - Dette er nok en ganske unik virksomhetsform i Norge og i Europa, men det er klart at ansatte får en enda større lojalitet og tilknytting til egen arbeidsplass når man også er medeier, sier Brovold.

Faste ansatte

Av vel 275 ansatte er ca. 160 fagarbeidere og lærlinger. En satsing på fagutdanning og faste ansettelser er en ønsket strategi for Veidekke.

- Vi ønsker å bygge gode lag og etablere prestasjonsteam og det tenker vi at vi lykkes best med når vi har dedikerte, lojale og kompetente medarbeidere som kjenner oss godt, og som ønsker bedriften godt. Derfor er det helt avgjørende at vi har faste ansatte, sier Brovold. - For å si det på en litt annen måte; Rosenborg kan leie inn en eller to spillere de også, men de kan ikke leie inn hele laget sitt, og det kan ikke vi heller.

I løpet av året som gikk hadde Veidekke ferdigstilt både leiligheter og rekkehus på Tiller, overlevert Trondheim Fagskole, startet på utvidelsen av Ole Vig videregående på Stjørdal og startet opp et boligprosjekt i Blussuvoll Allè. Jubileumsåret ligger også an til å bli like travelt.

Foruten bygge og anleggsvirksomhet samt eiendom, legger Veidekke hver tredje meter med asfalt i Norge, samt driver med veivedlikehold og pukk og grus- produksjon. Foto: Veidekke.

#205

- I jubileumsåret skal vi blant annet bygge ferdig Posten Bring sitt nye logistikksenter på Torgård, bygge ferdig en utvidelse av det som før var Telenorbygget i Otto Nielsens vei, og Stjørdal avløpsrenseanlegg. Vi fortsetter bygging av boiliger på lilleby og på Tillerlandet, og vi starter bygging av nytt psykiatribygg på Levanger, samt forhåpentligvis et nytt kontorbygg på Sluppen som vi selv skal flytte inn i forteller Brovold.

 - Vi har mange planer for dette året, men det er ikke til å legge skjul på at mye står og faller på om vi kommer i gang med Nye Nidarøhallen (Trondheim Spektrum). Vi har satset mye på dette prosjektet og vi sitter litt fastlåst i den uavklarte situasjonen som har oppstått.

Les mer om Nye Nidarøhallen i Adresseavisen: Kan tape 300 millioner hvis Spektrum-jobben ryker

Selv om et jubileumsår inviterer til å skue tilbake i tid kan det også være en anledning til å se fremover, og på spørsmål om hvor Veidekke Entreprenør Trondheim er ti år frem i tid kommer svaret tydelig og direkte fra distriktslederen: det er ikke enkelt å spå noe om fremtiden, men vi skal være størst og best!

Les mer om Veidekke Entreprenør Trondheim