Åfjord klatrer i Kommune-NM

Publisert

Bedriftsbesøk hos Nortek Elektro i Åfjord kommune.

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien og ordfører i Åfjord kommune, Vibeke Stjern, besøker Nortek Elektro og daglig leder Kenneth Stjern.

Kommune-NM 2019 viser stor fremgang for Åfjord kommune. – Trenden er at bevegelsene i positiv retning kommer i kommuner som har lagt til rette for at bedriftene kan ta naturressursene i bruk, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien.

Denne uken ble tallene for NHOs Kommune-NM 2019 offentliggjort. Flere av de Trønderske kommunene har hatt stor fremgang siden forrige måling, blant annet Åfjord, som har rykket opp på topp-ti listen over kommunene i Trøndelag (opp 52 plasser fra i fjor). Tallene viser at Åfjord skårer spesielt godt på indikatorene som handler om sysselsettingsandel (plass nummer 22), netto innflytting (plass nummer 23) og sysselsatte med bestått fagprøve (plass nummer 8).

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, er imponert over Åfjords resultater.
- Det er gledelig å se at Åfjord gjør det så godt i årets rangering.
- Det er også verdt å merke seg at mye av bevegelsene i positiv retning kommer i kommuner i Trøndelag som har lagt til rette for at bedriftene kan ta i bruk naturressursene, både landbruk, havbruk og vindkraft.
- Når bedriftene skaper vekst og kommunene legger til rette for at det er mulig å skape vekst, da ser vi også de gode resultatene.

Regiondirektør Tord Lien gratulerer ordfører i Åfjord kommune Vibeke Stjern med gode resultater i Kommune-NM 2019.


Legge til rette for de som vil noe

En annen som også gleder seg over de gode resultatene for Åfjord i årets Kommune-NM er ordfører Vibeke Stjern.
- Jeg ble fryktelig glad da jeg hørte om resultatene i Kommune-NM.
- Når du bor i en distriktskommunene er den viktigste jobben din som ordfører å sørge for at det bor folk der. Da er det innimellom tungt å få kritikk for at man satser på næringslivet.

Ordføreren sier videre at resultatene er et bevis på at det man har satset på i Åfjord har virket.
- Vi har hatt fokus på å legge til rette for de som vil noe og vi hiver oss rundt når vi ser muligheter for nye næringsetableringer.

I tillegg til gode resultater i årets Kommune-NM viser en sammenlikning av tidligere års resultater at kommunen har klatret hele 152 plasser i årene 2013-2018.

Også bedriftene i Åfjord har merket seg den positive utviklingen.
- Jeg ble ikke overrasket over å høre om de gode resultatene i Kommune-NM for her har det vært en god utvikling og vi opplever at det tas tak i det som trengs å ta tak i, sier Kenneth Stjern, daglig leder i Nortek Elektro.
- Det har skjedd mye i Åfjord de siste årene, det har blant annet vært en voldsom oppgang i utbygging av boliger og vi synes vi har en kommune som har vært framoverlente.

Her kan du se hvordan din kommune gjør det i Kommune-NM 2019