NHO

Innhold

NHO hjelper bedrifter i Trøndelag gjennom lokal advokat

Nyhet, NHO Trøndelag

Publisert

Portrett av Benedikte på bro over Nidelven.

SPARRINGSPARTNER OG RÅDGIVER: For mange bedrifter fungerer NHO-advokat Benedikte Morberg Forslund som en ekstern HR-avdeling, og ingen spørsmål er for små for den erfarne advokaten. Foto: BERRE v/ Vegar Herstrøm.

Mange små og mellomstore bedrifter har ikke egen HR-avdeling. Da er det betryggende at en advokat med arbeidsrett som spesialfelt kan hjelpe deg. Alt du trenger å gjøre, er å ta en telefon.

– Mange er ikke klar over at et medlemskap i NHO gir deg tilgang til en advokat i din region som hjelper deg i spørsmål om arbeidsrett. Dette er inkludert i kontingenten, sier Benedikte Morberg Forslund (31), advokaten på regionkontoret til NHO Trøndelag. 

Ingen spørsmål er for store eller for små for henne. En annen fordel er at hun hjelper deg der du er. 
– Det spiller ingen rolle om medlemsbedriften befinner seg i Orkanger eller på Namsos, jeg kommer gjerne innom. Det er givende å gi råd som jeg ser har en verdi for medlemmene, sier hun. 

Benedikte forteller at hun kan diskutere alt fra én enkelt sykedag til omfattende omleggingsprosesser med medlemsbedriftene.
– Erfaringsmessig er det bedre å koble meg inn så tidlig som mulig. Det kan spare bedriften for store økonomiske fallgruver på sikt, sier hun.

Hva koster et medlemskap? Beregn medlemskontingenten helt uforpliktende

En viktig sparringspartner

En som har fulgt rådet hennes er Trine Kambuås (32). Hun jobber som HR-sjef i Ranheim Paper & Board. De er en bedrift med cirka 180 ansatte, som produserer papir- og emballasjeproduksjonen med miljøvennlig returfiber. HR-avdelingen består kun av Trine.

– Jeg setter stor pris på å kunne spille ball med en så kunnskapsrik og trygg advokat som Benedikte. Vi har ingen bedriftsadvokat ansatt, så det betyr at jeg ikke har noen å sparre med i spørsmål om håndteringen av de ansattes rettigheter, sier hun. I sensitive HR-saker er det i tillegg taushetsplikt. – Det er helt avgjørende for meg at NHO-advokaten også har taushetsplikt. Det gjør at vi kan drøfte temaer jeg ikke kan snakke med andre om, sier Trine.

Kontakt oss for alle spørsmål om medlemskap

Mange er alene med HR-ansvaret

Dette er en situasjon advokaten kjenner godt igjen fra andre små og mellomstore medlemsbedrifter.
– Vi har cirka 2 500 medlemsbedrifter i Trøndelag, og jeg møter mange daglige ledere som ikke har en ledergruppe å sparre med. Mange føler seg alene med det omfattende ansvaret det er å være bedriftsleder, sier hun.
Ofte har små bedrifter heller ikke en egen HR-avdeling. Da kan mangelen på arbeidsrettslig kompetanse gjøre dem sårbare for å begå feil. I disse tilfellene fungerer NHO-advokaten som en ekstern HR-avdeling som bedriftene kan henvende seg til når spørsmål dukker opp.
– Alt de trenger å gjøre er å ringe eller å sende meg en e-post. Jeg svarer som regel innen 24 timer, sier hun. 

#205

VIKTIG STØTTESPILLER: Som NHO-medlem får HR-sjef Trine Kambuås (t.h.) i Ranheim Paper & Board verdifull rådgivning av NHOs regionadvokat Benedikte Morberg Forslund. Foto: BERRE v/ Vegar Herstrøm.


Advokathjelp er bakt inn i medlemskapet

– Det gir meg en stor trygghet å vite at jeg kan slå på tråden til Benedikte ved behov. Det skjer gjerne dersom jeg står overfor en ny situasjon. Da er det fantastisk å slippe å vente en uke på svar, for Benedikte svarer alltid kjapt, sier Trine.

En annen fordel er at hun slipper å presentere situasjonen på nytt når hun ringer til advokaten. – Det er behagelig at hun kjenner godt til oss, og at hun husker situasjoner fra gang til gang. Det gjør samarbeidet vårt både mer effektivt og målrettet, sier hun. Som NHO-medlem kommer det heller ingen faktura i posten – uansett om advokaten brukes fem eller tjuefem ganger i løpet av et år.


Medlemskapet er mer enn arbeidsrett

– Jeg tror mange er NHO-medlemmer uten å bruke medlemskapet sitt aktivt, sier HR-sjefen. Selv har hun ikke bare brukt advokathjelpen innen arbeidsrett, men også benyttet seg av advokatens lokalkunnskap i andre sammenhenger.

– Det at Benedikte kjenner de lokale forholdene her i Trøndelag så godt, bidrar for eksempel til at hun vet hvilke lokalpolitikere man skal henvende seg til ved behov. Slike tips gjør hverdagen litt enklere for oss som jobber i mindre bedrifter, sier hun. 

Søk om medlemskap i NHO


Populære kurs

De regionale NHO-avdelingene arrangerer også kurs innen arbeidsrett. Medlemsbedriftene tilbys opplæring innen alt fra håndtering av sykefravær til hvordan man skriver en arbeidsavtale. Disse kursene er utrolig populære.
– Det kan være vanskelig for små bedrifter å holde seg oppdatert på regelverket innen arbeidsrett ettersom det er i stadig endring, sier advokaten. Gjennom kurs og informasjon på e-post informerer NHO medlemmene om aktuelle oppdateringer, som for eksempel loven som regulerer midlertidig ansettelse.

– Media slo det stort opp da loven endret seg den 1. januar 2019. Som en hovedregel skal man nå ansettes fast, og man skal også vite hvilken stillingsprosent man ansettes i. Dette har jeg hjulpet mange bedrifter med å regulere innad, for én ting er å vite om lovendringen, noe annet er hvordan man løser det i praksis, sier hun.

Som NHO-medlem får du blant annet disse fordelene:

  • Rådgiving fra våre advokater og eksperter om blant annet arbeidsmiljøloven, forsikringer, kontrakter og pensjonstilbud til ansatte.
  • Tilgang til politisk påvirkningskraft både lokalt og nasjonalt.
  • Kompetansehevende kurs lokalt som gjør deg til en relevant og oppdatert arbeidsgiver.
  • Hjelp fra NHOs regionkontor. De kjenner ditt nærmiljø og har lokale nettverk. 
  • Full tilgang til NHOs arbeidsgiverportal Arbinn.no. Dette er et verdifullt verktøy som hjelper deg i den daglige driften av din bedrift.
  • Bedriften blir også medlem i en landsforening/ bransjeforening. Her får du råd og hjelp i spørsmål som angår din bransje. De fleste tilbyr egne medlemsfordeler. 

Visste du at:

  • Gründerbedrifter kan bli i medlem i NHO for 2000 kr i året.
  • De fleste medlemsbedrifter i NHO er små og mellomstore.  

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: