NHO

Innhold

Bedriftene skaper liv i bygd og by

Nyhet, NHO Trøndelag

Publisert

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien. Foto: Moment studio

NHO Trøndelags fem ønsker foran høstens valg.

Valgkampen vil, også i år, i stor grad handle om hvordan verdiene skal fordeles og om hvordan velferden kan videreutvikles. Det er på mange måter bra at det er slik fordi det viser at norsk økonomi er solid og at vi klarer å holde de fleste som vil arbeide i jobb, at de fleste av disse har meningsfulle jobber i et trygt og velorganisert arbeidsliv hvor det skapes store verdier til fordeling mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og storsamfunnet.

Alle disse verdiene har til felles at de skapes i en bedrift. Alle bedrifter har det til felles at de holder til i en kommune.

Oppslutningen om våre demokratiske institusjoner er høy. Vi kan være helt sikker på at når valget er over vil alle akseptere resultatet og de ordførerne som mister flertallet vil bli takket for innsatsen og takke for seg. Om vi nordmenn ikke er alene om å ha det slik, lever et flertall av verdens befolkning under andre rammer enn vi opplever her. Årsakene til at vi har det slik er mange. En er at norsk politikk i stor grad handler om fordeling av vekst i privat velstand og offentlig velferd. Vår evne til å fortsette å skape nye lønnsomme arbeidsplasser, i bygd og by, vil dermed også være med på å demme opp mot negative usosiale og antidemokratiske utviklingstrekk som vi dessverre ser i mange land vi historisk sett har sammenlignet oss med.

Derfor håper jeg at politikere, fra alle partier ikke bare bruker valgkampen på viktige diskusjoner om hvordan skattepengene skal brukes, men også til å diskutere hvordan nettopp deres kommune ønsker å være et godt vertskap for bedrifter. Fordi det er bedriftene som gir liv til bygd og by, og skaper skatteinntektene, og fordi alt starter lokalt. Ved å legge til rette for vekst i bedriftene og flere lønnsomme arbeidsplasser legger man også til rette for mer verdier i kommunekassene og dermed mer til kommunal velferd.

I Trøndelag har vi mange bedrifter i verdensklasse og som vinner konkurransen i globale markeder. Alle har startet i en kommune. Heldigvis er det mange gode eksempler på at disse bedriftene, som har gjort suksess, har møtt støtte og heiarop fra ordførere og kommunestyrer, mens andre har klart seg på tross av manglende kommunalt engasjement.

Før valgprogrammene ble vedtatt i partiene, sendte NHO Trøndelag innspill til hva bedriftene trenger for å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og verdier til fordeling i neste kommune- og fylkestingsperiode. Overordnet er det tre saksområder som er aller viktigst:

 • Tilgang til folk med riktig kompetanse.
 • Et velfungerende og klimaeffektivt transportsystem.
 • Et moderne og enklere nye Trøndelag

Et vekstkraftig næringsliv i Trøndelag er avhengig av gode rammevilkår, som på mange områder formes av våre kommune- og fylkespolitikere. Aller viktigst er tilgang på arbeidstakere som har nødvendige ferdigheter og kunnskaper til å kunne delta i utviklingen av et moderne arbeidsliv. Disse menneskene trenger utdanning og de trenger bolig. Bedriftene trenger også egnet tomt til lokalene sine, tilgang på vann og avløp, strøm og annen infrastruktur for å få folk på jobb og varer og tjenester til kjøperne. De er avhengige av forutsigbar men også effektiv saksbehandling. De trenger marked for varene og tjenestene sine.


Derfor håper jeg at årets valgkamp ikke bare skal bli preget av diskusjoner om hvordan felleskapets midler skal fordeles, men også hvordan vi sammen kan legge til rette for at kaken til fordeling blir størst mulig, skape flest mulig lønnsomme arbeidsplasser og mest mulig verdier til fordeling. For å lykkes med det trenger bedriftene 

 1. Kommuner som sikrer at grunnskolen ruster fremtidens arbeidstakere for å møte fremtidens arbeidsliv.
 2. Kommuner som sikrer tilgang på nærings- og boligareal med gode infrastrukturløsninger.   
 3. Kommuner som vil samarbeide med bedriftene for å tilby gode tjenester til innbyggerne.  
 4. Kommuner som bruker sin innkjøpsmakt til å:
  - Bekjempe arbeidslivskriminalitet.
  - Styrke innovasjons- og bærekraft.
  - Sikre at bedrifter med lærlinger prioriteres   
 5. Konkurransedyktig nivå på kommunale avgifter.   

Om lokale, regionale og nasjonale rammevilkår blir lagt til rette vil trønderske bedrifter være klare til å skape vår andel av de 80.000 nye arbeidsplassen Norge trenger i løpet av neste kommunevalgperiode. Det vil bidra til liv i bygd og by og til finansiering av en god skole, verdig eldreomsorg og trygge barnehager i alle trønderske kommuner.

Denne kronikken sto på trykk i Adresseavisen 10.juli 2019.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: