Best og trivligst

Lærlinger ved Vintervoll AS

Vintervoll er en av de største private lærebedriftene i Midt-Norge og denne høsten startet 22 nye lærlinger opp i bedriften. Fotograf: Vintervoll

I 70 år har Vintervoll vært en betydelig aktør i Trøndersk næringsliv. Fremover skal elektrobedriften fortsette å jobbe med å satse på kompetanse, fagarbeidere og lærlinger, under mottoet om å være best og trivligst.

Hver måned fremover vil vi i NHO Trøndelag presentere en av våre medlemsbedrifter som månedens bedrift, og i september har vi kommet til Vintervoll.

De har chartret to fly og om et par uker sender Vintervoll 360 glade mennesker fra Værnes til Krakow. Anledningen er bedriftens 70 års-jubileum, og det skal feires med brask og bram. - Du kan tro det er litt av en logistikk som må på plass for å få dette til, smiler administrerende direktør i Vintervoll, Stian Østerlie. - Det er ikke bare bare å arrangere en slik tur for så mange, men det definitivt verdt det, og dette er noe vi har gledet oss til lenge.

Elektrobedriften Vintervoll ble etablert på Steinkjer i 1947. Allerede i 1950 flyttet virksomheten til Trondheim og i 1997 ble bedriften kjøpt opp av Otto Østerlie. Siden den gang har Vintervoll vært en heltrøndersk aktør og en familiebedrift. Otto var selv i mange år administrerende direktør før sønnen Stian overtok, og Otto er i dag styreleder. - Som mye annet var det nok ganske tilfeldig at min far kjøpte bedriften i sin tid, sier Stian. - Før oppkjøpet var han grossist og leverandør til Vintervoll, men når anledningen bød seg så valgte han å kjøpe bedriften.

Vintervoll har flere avdelinger og datterselskap, fra Stjørdal i nord til Rendalen i sør. Fotograf: Vintervoll

#205

Rivende utvikling

Siden den gang har Vintervoll-gruppen gjennomgått en rivende utvikling. i 1997 var det rundt 40 ansatte, men i dag er tallet i overkant av 270. Vintervoll har flere avdelinger og datterselskap, fra Stjørdal i nord til Rendalen i sør. - Vi har gått igjennom store forandringer på få år, vi har ekspandert både i forhold til antall ansatte og avdelinger, men mye av utviklingen vises også i form av hva vi jobber med i dag, sier Stian. -Elektrobransjen har forandret seg veldig, vi driver ikke bare med brytere og belysning, vi jobber også med brannalarm- og nødlysanlegg, energieffektivisering, prosjektering og energirådgivning, for å nevne noe.

Bredden i hva Vintervoll jobber med vises også gjennom oppdragsporteføljen, som den senere tiden inkluderer både Moholt 50|50, Abels Hus, Heimdal videregående og renoveringen og ombyggingen av Britannia Hotell. Vintervoll håper også å kunne gå i gang med Trondheim Spektrum, et prosjekt de har holdt av ressurser til i nærmere ett og et halvt år.

Les mer: Adresseavisen – Kan tape 300 mill. hvis Spektrum-jobben ryker

Vintervoll jobber med blant annet brannalarm- og nødlysanlegg, energieffektivisering, prosjektering og energirådgivning. Fotograf: Vintervoll

#205

Styrke yrkesfagenes status

I tillegg til å være en av de største elektrobedriftene i Trøndelag er Vintervoll også en av de største private lærebedriftene i Midt-Norge med hele 63 lærlinger. Stian er opptatt av å styrke yrkesfagenes status. - Vi vet at det vil være et enormt behov for fagarbeidere i årene som kommer, derfor må vi jobbe for å løfte statusen til yrkesfagene for å få flere ungdommer til å velge denne retningen, sier Stian. - Personlig er jeg lei av at folk snakker ned yrkesfagene. I Vintervoll har vi fantastisk flinke lærlinger som kommer fra skolen med stor stå-på-vilje og gode karakterer.

Medregnet datterselskapene har Vintervoll 22 nye lærlinger i høst, og bedriften har som målsetting at lærlingene skal få tilbud om fast jobb etter endt læretid.

I tillegg til fagarbeidere har Vintervoll også flere ingeniører og teknikere, men disse har også gjerne et fagbrev i bunn. - Det ligger en utrolig stor fleksibilitet i det å ta et fagbrev og for oss som bedrift er det gull verdt å ha ingeniører og teknikere som også har gått yrkesfag, sier Stian. - Bortsett fra en drøy håndfull ansatte som jobber i administrasjonen har alle andre ansatte i bedriften fagbrev, eller de holder på å ta det.

Vintervoll og administrerende direktør Stian Østerlie, sponser Byåsen Håndball Elite og mange flere små og store idrettslag i Trondheim.  Fotograf: Vintervoll

#205

Overskudd pløyd tilbake til virksomheten

Kompetanse og satsing på de ansatte er også noe av svaret når Stian skal forklare hvorfor Vintervoll har lyktes så godt gjennom lengre tid, og i år kan feire hele 70 år. - Det er nok mange forklaringer på hvorfor vi har lyktes, men en av årsakene er nok at mye av bedriftens overskudd er pløyd tilbake til virksomheten. - Vi har satset heftig både i forhold til kompetanse, lærlinger og vi har ekspandert gjennom oppkjøp.

På spørsmål om hvor bedriften er om ti år trekker Stian frem Vintervolls motto. - Vårt motto er at vi skal være best og trivligst, og det skal vi definitivt fortsatt strekke oss mot. - Jeg ser heller ikke bort ifra at vi kommer til å vokse ytterligere i årene som kommer, men det som kanskje er mer interessant er å følge med på utviklingen i bransjen. Både Internet of things og solcelleteknologi kommer til å forandre elektrobransjen i årene som kommer og vi skal fortsette å satse videre på kompetanse for å hevde oss.

Les mer om Vintervoll