NHO

Innhold

Blå Kors Arbeidsliv kan bistå deg som arbeidsgiver

Nyhet, NHO Trøndelag

Publisert

Blå Kors Arbeidsliv kan bistå arbeidsgiver, ansatt, kollega og pasient med forebygging og håndtering av rusrelaterte utfordringer knyttet til arbeidslivet.

Blå Kors Arbeidsliv kan bistå arbeidsgiver, ansatt, kollega og pasient med forebygging og håndtering av rusrelaterte utfordringer knyttet til arbeidslivet.

 Blå Kors Arbeidsliv ble etablert i 2018 som følge av at flere arbeidsgivere henvendte seg til oss med ønske om veiledning, råd og kunnskap på tema arbeidsliv og avhengighet. Blå Kors Lade behandlingssenter har igjennom “raskere tilbake” opparbeidet oss spisskompetanse over 10 år innen området arbeidsliv og avhengighet, og kan vise til svært gode resultater. 

Blå Kors Arbeidsliv tilbyr foredrag, kurs, veiledning og faglig kompetanse for bedriften, ledere og ansatte om tema rus og arbeidsliv. Bedrifter som ønsker å utvikle sin policy, akan arbeid eller sin kompetanse for å håndtere denne problematikken til det beste for bedriften er velkomne til å ta kontakt med Blå Kors Arbeidsliv. 10-15 % av norske arbeidstakere har et problematisk forhold til rus, noe som påvirker kvalitet på arbeidet, arbeidsmiljøet, sikkerhet på jobb o.l. Norsk arbeidsliv taper 1.1 milliarder kroner i året på fravær og ineffektivitet som en følge av rusbruk, og dette ønsker vi å hjelpe bedrifter å ta på alvor.

Dette tilbyr Blå Kors Arbeidsliv

ü  Foredrag, kurs, råd og veiledning ut i den enkelte bedrift og tilpasset bedrifts behov, da også ofte i samarbeid med bedriftens eget AKAN, BHT eller andre

ü  Forebyggende aktiviteter som kurs og frokostseminarer eksternt eller i egne lokaler

ü  Råd og veiledning til arbeidsgiver og ansatte hvor rusrelaterte utfordringer er oppdaget

ü  Veiledning til pårørende

ü  Generell informasjon om temaer knyttet til «arbeidsliv og avhengighet» og våre erfaringer

Samarbeidspartnere
Blå Kors Arbeidsliv har et godt og nært samarbeid med flere arbeidsgivere, IA og AKAN. Vi har stor tro på at et godt samarbeid på tvers av organisasjoner, er med på å sette ytterligere fokus på et vanskelig tema som vi i Blå Kors Arbeidsliv synes det generelt snakkes altfor lite om ute i arbeidslivet. Blå Kors Arbeidsliv jobber mye med opplysningsarbeid, nettopp for å forebygge, gi råd og veiledning til arbeidsgivere, ansatte og pasienter som sliter på jobb. Vi vet av erfaring hvor viktig det er å kunne stå i jobb, og det å beholde jobben sin. Vi vet at det er tøft å være arbeidsgiver, kollega og ansatt, og vi vet at dette er et vanskelig tema. Har du spørsmål så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med en av oss i Blå Kors Arbeidsliv.

Kontakt Blå Kors Arbeidsliv her