Opplæring på byggeplass

Fotograf: iStockPhoto.

Behovet for flere yrkesfaglærere er stort og NTNU tilbyr treårig utdanningsløp innenfor flere fag. Utdanningsløpet er samlingsbasert og egner seg for studenter fra hele landet.

Norge er det stor mangel på yrkesfaglærere, spesielt innen utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk (BA), elektrofag (EL) og teknikk og industriell produksjon (TIP), og det vil også bli stort behov for yrkesfaglærere i årene som kommer.

Kombinere jobb og studier

NTNU har i flere år tilbudt en treårig yrkeslærerutdanning. Utdanningsløpet er samlingsbasert og egner seg dermed for studenter fra hele landet. Tilbudet egner seg også godt for de som må kombinere jobb og studier.  
Studenter og søkere til studiet kan søke på et rekrutteringsstipend på 200.000 kr. via sin fylkeskommune.  

I 2018 tilbyr NTNU yrkesfaglærerutdanning innenfor følgende studieretninger: 

•Bygg- og anleggsteknikk 

•Elektrofag 

•Teknikk og industriell produksjon 

•Helse- og oppvekstfag 

• Restaurant og matfag

Yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer til mange jobber: 

•Yrkesfaglærer i videregående skole 

•Opplæringsjobber i bedrifter/virksomheter 

•Medarbeider på opplæringskontor