NHO

Innhold

Brenner for bransjen

Nyhet, NHO Trøndelag

Publisert

Ansatte i Timberbygg

Timberbygg er månedens bedrift i april.

Fra å være en bedrift bestående av kompisgjengen og med få skillelinjer mellom den administrative delen av bedriften og det operative arbeidet, er Timberbygg i dag et veletablert tømrerfirma lokalisert i Trondheim og Lierne med 28 ansatte. Timberbygg er månedens bedrift i april.

Tall fra Byggenæringens Landsforening viser at byggenæringen har vokst mer enn andre deler av næringslivet de siste årene og at bedriftene tror på fortsatt vekst. Denne trenden gjelder i aller høysete grad også for byggenæringen i Midt-Norge og for bedriften som er månedenes bedrift i NHO Trøndelag i april.

I 2011 gikk en kompisgjeng sammen om å starte opp egen bedrift og Timberbygg AS så dagens lys.
- Med en lik faglig bakgrunn som tømrere, og med videreutdanning som enten byggingeniører eller byggmestere, hadde vi et stort ønske om å starte egen bedrift sammen, forteller Anders Øiaas, daglig leder i Timberbygg.
- Etter en iherdig oppstartsperiode for å få alt det som kreves for å starte opp en ny virksomhet på plass, hadde vi driftsstart i januar 2012.

Fra å være en bedrift bestående av kompisgjengen og med få skillelinjer mellom den administrative delen av bedriften og det operative arbeidet, er Timberbygg i dag et veletablert tømrerfirma lokalisert i Trondheim og Lierne med 28 ansatte.
- Utviklingen har skjedd gradvis, forteller Martin Aursand, byggleder i Timberbygg.
- Vi kunne nok ha ekspandert mer, men har ikke hatt noe ønske om å vokse for raskt. 

Timberbygg

Timberbygg har nettopp ferdigstilt byggingen av nye Bugatti Drive Thru på Valentinlyst i Trondheim.

Lærebedrift

Noe av det første eierne i Timberbygg gjorde etter oppstart var å bli lærebedrift og da de fikk sin første nyansatte i 2013 var det en lærling.
- For oss er det å ta inn lærlinger en bra måte å rekruttere på, sier Martin.
- Da har vi mulighet til å være med å forme den ansatte, gi riktig kompetanse for vår virksomhet og få en veldig god fagarbeider på sikt. Dessuten har det vært viktig for oss å ta ansvar for utvikling av faget.

Til tross for at bedrifter i byggenæringen over flere år har meldt om at tilgangen på riktig kompetanse har vært et av de største hindrene for videre vekst, har det de senere årene vært en økning i antall søkere til yrkesfaglig utdanning i Trøndelag, noe også Timberbygg har lagt merke til.
- Det er positivt å se at søkertallet til bygg og anlegg har tatt seg noe opp de siste årene, sier Anders.
- Vi merker også at folk begynner å snakke positivt om yrkesfag igjen, noe som er veldig viktig for omdømmet og rekrutteringen til faget.

Godt arbeidsmiljø

Når det gjelder tilgang på arbeidskraft så befinner Timberbygg seg i en situasjon som nok mange bedrifter kan misunne de, og Anders forteller at de blant annet har rundt 100 åpne søknader i året. Til sommeren starter det opp 2 nye lærlinger i bedriften og Timberbygg kan også skilte med å ha en kvinnelig lærling, noe som fremdeles ikke er så alt for vanlig i bransjen.

Les mer i Trønder-Avisa: Rannveig er Norges hyggeligste lærling

I tillegg til fagarbeiderne har Timberbygg også 6 administrativt ansatte med daglig leder, tre på byggeledelse og en egen prosjekteringsavdeling. Anders forteller at bedriften er veldig opptatt av å skape og ivareta et godt arbeidsmiljø, og at dette også er noe av nøkkelen til vellykket rekruttering.
- Jeg tror vi har et godt rykte, både blant kunder og blant fagarbeidere rundt omkring. Folk trives med å jobbe her og vi har blant annet et veldig lavt sykefravær, noe vi er stolte av.

Timberbygg

Timberbygg på firmatur i Rogen Nasjonalpark i Sverige.

Utleie av arbeidskraft mellom bedrifter

Timberbygg er også opptatt av å bidra til utvikling av bransjen utover egen bedrift. Blant annet er Martin prøvenemdsleder for tømrerfaget i Trøndelag mens Anders er leder for Trondhjems Byggmesterlaug. Lauget og servicekontoret i Trondheim er det største faglige opplæringskontoret i Trøndelag og hadde i 2018 over 100 nye lærlinger. Anders var også med på å innføre en modell for utleie av arbeidskraft mellom bedriftene i lauget. Han hadde lagt merke til en modell som ble benyttet hos de store entreprenørene for å utnytte overkapasitet i produksjonen. Nå går det jevnlig ut e-post fra lauget til bedriftene og omvendt, og på denne måten får lauget god oversikt over bedrifter som har overkapasitet og bedrifter som trenger folk.
- Poenget er å utnytte ledig arbeidskraft mellom byggmesterbedriftene i lauget uten å drive sosial dumping, sier Anders.
- Det går på å verne om våre velferdsprinsipper, du er garantert lønn mellom oppdragene, i tillegg får du som bedriftsleder en person som er faglig flink, helt garantert, fordi vi som er med i ordningen kjenner hverandre godt.

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

Allerede ved oppstarten hadde Timberbygg godt med oppdrag og har siden den gang fortsatt med å ta på seg alle typer arbeid innen nybygg, tilbygg og rehabilitering i det private markedet. Bedriften er også en totalentreprenør med faste samarbeidspartnere og leverandører.
- Timberbygg har nesten utelukkende private kunder og trives godt med det, sier Martin.
- Vi opplever å få mange interessante forespørsler, både fra privatmarkedet og fra næringskunder. Timberbygg har vel et god trykte som gjør at vi har hatt god tilgang til oppdrag helt siden oppstarten i 2012.

Akkurat nå skal gjengen i Timberbygg i gang med en stor enebolig på Kyvannet og de har nettopp avsluttet byggingen av nye Bugatti Drive Thru på Valentinlyst.
-  Det er stor variasjon i oppdragene våre, noe vi trives godt med, sier Anders.

Med flere spennende prosjekter og nye oppdrag på blokka ser det ut til at Timberbygg vil være med å bidra til fortsatt vekst i byggenæringen i Trøndelag også i tiden fremover.

Les mer på Byggmesteren.as - 100 år for tømrerfaget

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: