Backe Trondheim bygger verdier

Nyhet, NHO Trøndelag

Publisert

Ansatt i Backe Entreprenør på byggeplass

Backe Trondheim er månedens bedrift i oktober Foto: Einar Aslaksen/Backe-gruppen.

Backe Trondheim har utviklet seg til å bli en av de store entreprenørene i Trøndelag. De siste tre årene har også bedriften satt partssamarbeid på dagsorden gjennom HF-prosjektet «Bransjeløft gjennom partssamarbeid i bygg- og anleggsbransjen». Backe Trondheim er månedens bedrift i oktober.

Hver måned fremover vil vi i NHO Trøndelag presentere en av våre medlemsbedrifter som månedens bedrift, og i oktober er vi kommet til Backe Trondheim.

Månedens bedrift

  • I NHO Trøndelag har vi mange flotte medlemsbedrifter, og disse ønsker vi å vise frem.
  • Derfor vil vi hver måned fremover presentere månedens bedrift.
  • Utvelgelsen skal speile bredden blant våre medlemsbedrifter i forhold til både bransje og geografi


De siste årene har det vært høy aktivitet og vekst i byggenæringen, også i Trøndelag. En av bedriftene som har utviklet seg i takt med byggenæringens positive vekst i regionen er Backe Trondheim.

Bedriften har røtter tilbake til 1952 da byggmestervirksomheten Norvik og Aasen ble etablert. Selskapet ble etter hvert til Aasen Bygg, men fra 2010 har Backe Trondheim vært en del av Backe-konsernet.

- Det å være en del av Backe gir selskapet blant annet tilgang på mange stabsfunksjoner og en større økonomisk trygghet, som igjen åpner for å kunne gjennomføre store og kompliserte byggeoppdrag, forteller administrerende direktør i Backe Trondheim, Terje Broli.
- Backe ville profesjonalisere entreprenørvirksomheten og bedriften vår har gått fra å være en byggmester til å bli en av de store entreprenørene i Trøndelag.

Terje Broli

Terje Broli er administrerende direktør i Backe Trondheim. Foto: Einar Aslaksen/Backe-gruppen.

Rivende utvikling

I dag er Backe Trondheim en velrennomert byggentreprenør med 100 ansatte, 65 i produksjon og 35 i administrasjonen.
- Det har vært litt av en reise for bedriften de siste årene, sier Broli, som selv tok over som administrerende direktør i 2011.
- Av de 35 funksjonærene er det skrevet kontrakt med ca. 30 i løpet av de siste 7 årene. Noen har gått over i andre stillinger og nye ansatte har kommet til. Organisasjonen er omformet til å håndtere totalentrepriser, det vil si at vi både prosjekterer og bygger.

Endringene i organisasjonen har også ført med seg en rivende økonomisk utvikling. Fra å ha røde tall i 2011 ble resultatet over 22 millioner i 2017.

Backe Trondheim

Foto: Einar Aslaksen/Backe-gruppen.

Campusutvikling

Siden bedriften ble etablert har Backe Trondheim bygd utallige boliger og en lang rekke offentlige bygg og næringsbygg i Trøndelag. De siste årene har Backe blant annet stått bak Vannspeilet, som var første byggetrinn ved Grilstad Marina, Ringve Park, Perspektiv Steinanvegen for Heimdal Bolig og nye Hommelvik Ungdomsskole.

- Vi har jobbet med mange spennende prosjekt de siste årene, sier Broli.
- Et annet prosjekt vi gjerne skulle kommet i gang med er Elgesetergate 10. Vi hadde håpet at det skulle komme penger i statsbudsjettet, men det gjorde det heller ikke denne gangen.

I Elgesetergate 10 er det planlagt et kombinert bygg for helse- og sosialfagmiljøene ved NTNU og Studentsamskipnaden (Sit).
- Det er viktig å komme i gang med Campusutviklingen for NTNU og vi får håpe at forhandlingene om statsbudsjettet i stortinget fører til at finansieringen kommer på plass.

Backe Trondheim

Foto: Einar Aslaksen/Backe-gruppen.

Mester og master

Blant Terjes ansatte i Backe Trondheim finner man folk med både mester- og masterutdanninger.
- Jeg pleier å si at det er to karriereveier inn til oss i Backe; det er enten som lærling eller via høyere utdanning, og vi etterstreber en god blanding av både mester- og masterutdanninger, sier Broli.

Han forteller videre at flere av avdelingslederne først kom inn i bedriften som lærlinger. Backe Trondheim har et uttalt mål om å ha 10 prosent lærlinger i bedriften og jobber også for å få opp kvinneandelen.
- Vi er veldig opptatt av lærlinger. Det er den beste investeringen vi kan gjøre for å sikre oss gode og kompetente medarbeidere, sier Broli.
- Vi har også én kvinnelig betongarbeider og én kvinnelige tømrer, men vi skulle veldig gjerne hatt flere, da vi ser at en bedre kjønnsbalanse blant de ansatte er veldig positivt for blant annet arbeidsmiljøet.

Backe Trondheim

Foto: Einar Aslaksen/Backe-gruppen.

I en tid der mange bedrifter opplever at det kan være vanskelig å få tak i nok faglært arbeidskraft har Backe stort sett fått rekruttert de folkene de har behov for. Med ansatte som pendler fra både Rindal, Støren og Singsås er det mye som tyder på at bedriften er en attraktiv arbeidsplass for mange.

Partssamarbeid

I tillegg til kjernevirksomheten har det den senere tiden også handlet mye om partssamarbeid for Backe Trondheim. Bedriften er nemlig én av 7 bedrifter i Trondheim som har deltatt i et treårig prosjekt kalt «Bransjeløft gjennom partssamarbeid i bygg- og anleggsbransjen». Prosjektet har fått midler via Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) og er et samarbeid mellom NHO Trøndelag og LO Trøndelag, med SINTEF som forskningspartner.

- Jeg hadde i utgangspunktet ikke en stor bevissthet rundt dette med partssamarbeid før vi ble spurt om å delta i prosjektet, sier Broli.
- Jeg opplever at vi har hatt et godt samarbeid med de tillitsvalgte i bedriften, men gjennom prosjektet er bevisstheten rundt samarbeidet blitt større.

 

Backe Trondheim

Foto: Einar Aslaksen/Backe-gruppen.

Felles forståelse

Alle bedriftene i HF-prosjektet har jobbet med et konkret case og Backe valgte implementering av Lean som sin oppgave.
- Vi hadde uansett tenkt å implementere Lean, men for å få det forankret ut i produksjonen så er det utrolig viktig at de tillitsvalgte og ledelsen spiller på lag. I løpet av HF-prosjektet har ledelsen og de tillitsvalgte hatt mange treffpunkt underveis og SINTEF har vært med oss hele veien for å dele sin kunnskap og forskning, og de har kunnet korrigere oss om vi har vært på feil spor, forteller Broli.
- Da vi startet prosjektet hadde jeg nærmest en forventning om at SINTEF skulle servere oss en ferdig verktøykasse, men sånn var det ikke. Vi måtte jobbe det ut sammen og det har vi lært mye av.

HF-prosjektet er nå avsluttet og SINTEF skal snart levere sin endelige evalueringsrapport. Håpet er at resultatene fra prosjektet i Trøndelag kan gi kunnskap som kan overføres til bygg- og anleggsbransjen i andre deler av landet.

- Det har også vært svært nyttig å møte andre ledere i byggebransjen gjennom dette prosjektet. Vi har fått diskutert mange felles problemstillinger og fått et godt nettverk oss imellom.
- I tillegg har det også bekreftet det jeg tidligere har erfart; at Fellesforbundet og de tillitsvalgte er fine å samarbeide med, og jeg opplever at vi har en felles forståelse av at bedriften må gå godt om arbeidsplassene skal være trygge.

Les mer om Backe Trondheim

Les mer om Hovedorganisasjonenes Fellestiltak