NHO

Innhold

Dialogmøte mellom politikere og reiselivsbransjen

Nyhet, NHO Trøndelag

Publisert

Tre stortingspolitikere og representanter fra ulike deler av reiselivsbransjen møttes til dialog og diskusjon om hvordan bransjen kan løftes ut av kronagrøfta. Politikerne fikk med seg både innspill og historier, og signaliserte vilje til å ta med seg de konkrete forslagene til diskusjon både før statsbudsjett og i arbeid med enighet om statsbudsjett.

Dette ble diskutert og løftet frem:

Det er behov for å spisse koronakompensasjonsordningen til reiselivet inn mot de aktørene og underbransjene som er hardest rammet i den lange covid-19 perioden Spesifikt: Mat- og drikkefestivaler, og destinasjonsselskaperbør bli omfattetav ordningen. Også arrangører og deres underleverandører bidrar til aktivitet i resten av reiselivet og bør sikres under denne tiden.    

Momsreduksjon for både servering og overnatting, som en mer langsiktig hjelp til bransjen.

Bransjen peker på hvoran andre land har gjort nettopp dette, og mener dette er et av de viktigste kravene for å berge gjennom langvarig koronakulde i reiselivet.

Hotell når ikke opp i lønnstilskuddsordningen, slik at denne bør justeres. 

Det ønskes støtte til å beholde lærlinger, og til arbeidsinkludering.
Det trengs ei ny støtteordning i reiselivsbransjen nå for å sikre lærlingene lønn et ½ -1 år fremover, samt ivaretakelse av lønn til de som er sysselsatt fra utenforskapet. Reiselivsnæringen har slitt stort med tilgang på kompetanse, i tillegg til at de er avgjørende viktig for å få mennesker tilbake til jobb fra utenforskapet.   

Skjenkestoppen kl 2400, og krav om bordservering - det er ikke behov for at dette skal være et nasjonalt tiltak lenger, og dette virker mot sin hensikt. Omtales som ren moralisme av regiondirektør i NHO, Tord Lien. Kommuner bør kunne regulere dette selv. Tilsvarende bør antallsbegrensning reguleres ut fra plass til å overholde smittevern, ikke med et absolutt tak på 200. Det sies at myndighetene vurderer nå å åpne for arrangementer med opptil 600 personer fordelt på kohorter på 200. Dette er et viktig signal også for konferansehoteller i Trøndelagfor å kunne drifte med overskudd, og dermed holde ansatte i jobb.  

Forutsigbarhet gjennom momsreduksjon, og lokal regulering av servering og maks antall deltagere på arrangement er høyt på ønskelista. Både politikere og NHO Trøndelag er på ballen 😊