Roar Vikvang i Fides AS

Daglig leder i Fides AS, Roar Vikvang Fotograf: NHO Trøndelag

- De fleste av oss vil ha en jobb å gå til, og vi trenger et næringsliv og en offentlig sektor som er villige til å gi folk en mulighet, sier daglig leder i Fides AS, Roar Vikvang. Fides er månedens bedrift i desember.

Hver måned fremover vil vi i NHO Trøndelag presentere en av våre medlemsbedrifter som månedens bedrift, og i desember har vi kommet til Fides AS.

En av vår tids største samfunnsutfordringer er den synkende sysselsettingsgraden. Stadig flere i arbeidsdyktig alder står utenfor arbeidslivet, samtidig som næringslivet har et udekket kompetanse- og rekrutteringsbehov. Dette er problemstillinger som Fides AS jobber med hver eneste dag..

Mangfoldig utfordringsbilde

Historien til arbeids- og inkluderingsbedriften Fides går tilbake til 1987, men det var først i 2010 at de tre selskapene Asvo, Stjørdal Industri og Stjørdal Personal ble slått sammen til Fides AS. Bedriften eies i dag av både Stjørdal kommune og Meråker kommune. I 2014 tok Fides også over Innherred produkter og 3Kanten IT i Levanger, og bedriften er nå stasjonert i både Stjørdal og Levanger med ansvarsområde Innherred og Værnesregionen.

Selv om selskapsstrukturen har endret seg er kjernen i bedriftens oppdrag det samme; nemlig å være en døråpner til arbeidslivet for mennesker som trenger bistand til å få, og beholde jobb. - Vår hovedoppgave er å hjelpe folk inn på arbeidsmarkedet igjen, sier daglig leder i Fides, Roar Vikvang.

- De menneskene som kommer hit til oss er hele befolkningen, det er deg og meg. Utfordringsbildet kan være mangfoldig, men det de fleste har til felles er at de av en eller annen grunn har havnet utenfor arbeidslivet. Ofte kan det være helserelaterte plager som gjør at man ikke kan fortsette i den jobben man allerede har. Det betyr jo ikke at man ikke er dugende til noe, men kanskje trenger man noe veiledning til å finne en ny yrkesvei og til å finne ut av hvilke muligheter som finnes ute i næringslivet.

Mål om å inkludere flest mulig

I tillegg til å være en karriereveileder for mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet driver også Fides med avklaring, arbeidstrening og kompetansebygging innenfor de fleste yrkesgrupper. I løpet av et år går mellom 150-160 personer gjennom et arbeidsforberedende løp, på kortere eller lengre sikt, hos Fides.

Fides er også medlem i NHO-prosjektet Ringer i Vannet. Her fra et frokostmøte på Stjørdal om Ringer i Vannet og inkludering i arbeidslivet. Les mer på nho.no/trondelag. Fotograf: NHO Trøndelag

#205

Som for andre arbeids- og inkluderingsbedrifter er Nav bedriftens kunde. Nav kjøper oppfølgingstjenester av Fides, for å styrke egen kapasitet og for å få på plass et tjenestetilbud som de selv ikke greier å oppfylle. - Jeg pleier å si at vi og Nav er to sider av samme sak, sier Vikvang. - Vi har begge et mål om å inkludere flest mulig i arbeidslivet, og når vi lykkes så lykkes også Nav.

Varig tilrettelagt arbeid

Fides har også tilbud for mennesker som har behov for varig tilrettelagt arbeid. Dette er gjerne mennesker som har en uføretrygd i bunn, men som allikevel har en arbeidsevne. Fides driver blant annet ei systue, utfører ulike produksjonsarbeid for industrien i nærområdet og er ute på et sykehjem i Stjørdal kommune der de har ansvar for et vaskeri.

- Etter hvert har det blitt sånn at mer og mer av aktivitetene våre rundt de som har behov for varig tilrettelagt arbeid er flyttet ut på ordinære arbeidsplasser, sier Vikvang. - Dette er helt klart en trend, men vi er nok av de som har drevet dette lengst og over femti prosent av de som vi har på varig tilrettelagt arbeid er ute i ordinært arbeid. - I Norge begynner det å blir et stort underskudd på arbeidskapasitet, bare i Nord-Trøndelag er det anslått at det er rundt 3000 stillinger som potensielt kunne vært besatt, men som ikke er det fordi man mangler kompetanse. Skal Norge klare å opprettholde veksten i årene som kommer så må alle som har mulighet til å bidra gjøre det.

Gi folk en mulighet

På spørsmål om hva vi som samfunn kan gjøre for å bidra til å få enda flere mennesker i jobb kommer Vikvang med en klar oppfordring. - Hvis jeg skal ønsker meg noe til jul så ønsker jeg meg et næringsliv i Trøndelag som i enda større grad enn i dag er villig til å gi folk som står utenfor arbeidslivet en mulighet. - Det er klart at velferdsordningenes innretning også påvirker folks valg, og at man kunne nok hentet inn en effekt av å gjøre noen økonomiske ytelser mindre tilgjengelige, men min klare oppfatning er at det er de færreste som står uten jobb fordi det er noe de selv ønsker. De aller fleste av oss vil ha en jobb å gå til, og vi trenger et næringsliv og en offentlig sektor som er villige til å gi folk en mulighet.

Sammen med Roar jobber det 60 andre ansatte i Fides. Mange av disse er enten veiledere, som arbeider med jobbsøkere eller tilretteleggere som fungerer som arbeidsledere, enten på de interne produksjonsarenaene eller på de eksterne. I tillegg har Fides også to personer som jobber dedikert ut mot næringslivet for å kartlegge mulighetene som finnes.

- Det er der arbeidsplassene finnes og derfor må vi lære næringslivet å kjenne, slik at vi kan drive vår arbeidsinkludering godt, sier Vikvang.

Bredt sammensatt gruppe

De ansatte i Fides har ulik erfaring og utdanningsbakgrunn, som for eksempel sosionom, journalist og ergoterapeut. - Vi ser at det er nødvendig med en bredt sammensatt gruppe fordi våre brukere også er det, sier Vikvang. - Prosessen med å komme seg ut i arbeidslivet igjen inneholder mange faser og da er det en styrke at vi har folk som har kompetanse både på helse, hvordan skrive en god CV osv.

Også daglig leder Roar Vikvang har en allsidig bakgrunn, med mange år i forsvaret og en tid som leder Nav-leder i Værnesregionen, før han tok over som leder i Fides i 2016. I løpet av de neste årene skal Roar lede Fides gjennom flere endringer. Blant annet så holder Fides på å bygge et nybygg til 110 millioner kroner like ved sentrum i Stjørdal, sammen med kommunen. Samtidig så står også bransjen ovenfor endringer. - Det vil definitivt være behov for oss og andre arbeids- og inkluderingsbedrifter også i årene som kommer, vi ser blant annet at det er noen brukerkategorier som det vil være viktig at vi tar ekstra godt tak i fremover og da tenker jeg spesielt på ungdom sier Vikvang. - Den store spenningen for vår del ligger i at mye av det vi holder på med er styrt av politiske beslutninger og hvilken retning Nav går i. Om vi som bransje skal beholde vår rolle er vi avhengig av å lykkes og fortsette å levere resultater.

Les mer om Fides AS

Les mer om Ringer i Vannet

Les mer: Bladet – Fides samler troppene i nytt bygg