Eksporterer til hele verden fra Fannrem

Produkt fra Orkel AS

Foto: Orkel

Orkel har utviklet seg fra å være en liten familiebedrift til å bli en industribedrift som eksporterer til hele verden. – Det finnes ikke en verdensdel som ikke har et Orkel-produkt, sier daglig leder Jarl Gjønnes. Orkel er månedens bedrift i april.

Hver måned fremover vil vi i NHO Trøndelag presentere en av våre medlemsbedrifter som månedens bedrift, og i april er vi kommet til Orkel.

På et industriområde i Fannrem i Orkdal kommune ruller det stadig ut trailere med landbruks- og industrimaskiner som skal leveres til ulike kunder. Den familieeide bedriften Orkel har utviklet seg fra å starte med produksjon av barneleker til å bli en industribedrift som eksporterer til hele verden.
- Min far Johan Gjønnes startet bokstavelig talt med to tomme hender, forteller daglig leder i Orkel, Jarl Gjønnes.

I 1949, i en alder av 27 år, investerte Johan Gjønnes i et sveiseapparat. Hensikten var å skape et levebrød ut av å reparere kjelker og sykler til naboer og kjente. I en liten smie på Fannrem utviklet han gradvis virksomheten til produksjon av leker, sykler og enkle håndvogner skreddersydd for landbruket.

- Etter hvert ble fokuset dreid mer og mer over på landbruk, og det som har ført oss dit vi er i dag er rundballepressene, sier Jarl.
- Tidligere så var det en del kvalitetsproblematikk med rundballer, det ble blant annet for mye luft og det blir det ikke noe særlig god melk av, men i 1986 kom det opp en ide fra han som er teknisk sjef i Orkel i dag som kunne løse denne problematikken, og dermed utviklet vi rundballepressen vår, sier Jarl.

Tilhengerteknologi

I Norge er nok Orkel aller mest kjent for sine traktorhengere.
- Traktorhengere har vi drevet med siden 60-tallet og i 2012/2013 solgte vi denne tilhengerteknologien til Felleskjøpet, forteller Jarl.

Orkel har også utviklet graspresseteknologi som de i 2012 solgte til CNH, som er en av de største leverandørene til landbruk i verden.

I tillegg til de allerede nevnte landbruksmaskinene vil Orkel fremover ha et særlig fokus på kompaktorer.
- Tradisjonelle presser brukes stort sett til gras, høy og halm, mens kompaktorer forholder seg til 25 forskjellige produkt som for eksempel avfall og andre organiske materialer som mais, sukkeravfall og torv, forklarer Jarl.

Jarl Gjønnes forteller videre at bedriften har brukt mye ressurser på å utvikle kompaktorer og at det største markedet for disse maskinene foreløpig er innenfor landbruk, men at avfallsområdet er sterkt voksende.

- Avfall er et stort forretningsområde i Europa, mange har bruk for mer effektive logistikkløsninger og der kan våre maskiner og løsninger komme inn i bildet, sier Jarl.
- Vi regner med at dette om noen år kan bli vårt største marked.

Viktig med infrastruktur

Når Jarl Gjønnes får spørsmål om hvem som er Orkels kunder, og hvordan de kommer i kontakt med disse, så smiler den daglige lederen.

- Vi har kunder over hele verden, det finnes ikke en verdensdel som ikke har et Orkel-produkt og det er egentlig ganske naturstridig for en bedrift på Fannrem, men sånn er det, sier Jarl.
- Vi har jo selvfølgelig folk som jobber med salg, men internett har forandret mye for oss, kundene finner oss og vi har en stor jobb med å svare på alle henvendelsene vi får.

Orkel sysselsetter i overkant av 80 personer og i tillegg til ledelsen jobber det både sveisere, montører og ingeniører i bedriften.

Selv om Orkel fysisk ligger langt unna flere av kundene sine ser ikke Jarl Gjønnes bedriftens lokasjon som noen utfordring, så lenge infrastrukturen er god.
- Alt fraktes inn og ut på bil – deretter på båt, enten fra Oslo eller havna på Orkanger, sier Jarl.
- I tillegg er vi avhengige av direkterutene fra Værnes. De viktigste flyavgangene for oss er kveldsflyene til Amsterdam, men vi liker ikke at fem-flyet til KLM skal utfases, det gjør det vanskeligere for oss.

Bortsett fra byråkrati og en økende grad av rapporteringsplikt ser ikke sjefen for Orkel noe særlig negativt med å drive bedriften fra Norge og Trøndelag, og det mest positive med å være lokalisert i regionen er ifølge Jarl nærhet til forskningsmiljøene.

- Vi har hatt flere samarbeid med blant andre SINTEF, sier Jarl.
- SINTEF har god kompetanse på produksjon og akkurat nå foregår siste del av et seminar for våre produksjonsledere som omhandler produksjonslogistikk og skreddersøm.

Familiebedrift

Mye har forandret seg for Orkel siden oppstarten på slutten av 40-tallet, men foreløpig ser det ut som om bedriften også i fremtiden skal ledes av familien Gjønnes, da Jarls sønn Erlend går i sin fars fotspor.

- Erlend er i dag fabrikksjef hos oss, men vi driver å diskturer at han kanskje skal ta over som daglig leder om ikke så alt for lenge, sier Jarl.

For å kunne spå noe om veien videre for Orkel spurte vi derfor Erlend om hvor han ser for seg bedriften om 10 år.

- Hvis vi skal være ledende på kompaktpressene så er det ikke plass til hele virksomheten her – hvis markedet blir så stort som vi håper på er det naturlig at det foregår aktivitet også andre steder, sier Erlend.
- Samtidig ligger mye av stoltheten vår i at vi er orkdalinger og at vi greier å produsere noe her. Ambisjonen min er at vi skal forbli her og at vi skal vokse, samtidig så vil det bli mulig å fase ut noe av produksjonen hvis det blir veldig hard konkurranse på enkelte områder.

- Vi kan nok ikke konkurrere på pris, men vi kan konkurrere på kunnskap da vi har en veldig kompetent stab her, føyer Jarl til.

Navnet Orkel betyr passende nok å orke/greie, og denne familiebedriften vil nok både orke og greie å fortsette industrieventyret på Fannrem.