Fagarbeidermangel truer veksten

Fagarbeidere

Etterspørselen etter arbeidskraft med videregående fagutdanning er langt høyere enn tilbudet skriver Moen Marin i denne pressemeldingen.

Etterspørselen etter arbeidskraft med videregående fagutdanning er langt høyere enn tilbudet. Nå krever industribedriften Moen Marin og NHO at fylkeskommunen intensiverer satsingen på fagutdanning i Trøndelag.

Som industri-elever ved Ytre Namdal Videregående skole kan Olav Sørhaug, Kristian Valvik Olsen og Oliver Brasø velge og vrake i tilbud fra bedrifter som skriker etter arbeidskraft med fagkompetanse. Lærlingeplassen har de for lengst i boks; etter sommerferien blir trioen en del av arbeidsstokken ved Moen Marin i Kolvereid. Selskapet har siden 1923 sørget for verdiskaping på Namdalskysten, og i dag er Moen Marin blant landets største leverandører av fartøy til havbruksnæringen. Moen Marin leverer også vedlikeholds- og servicetjenester til det meste som flyter langs kysten. Mange av dagens rundt 100 ansatte i konsernet startet karrieren som lærlinger.

De ufaglærtes tid er over

– Tilgangen på lærlinger er alfa og omega for vår virksomhet. Derfor går vi til det uvanlige skrittet at vi signerer avtaler med elevene allerede nå. Dette er ungdommer som vi har fulgt tett gjennom hele skoleløpet, blant annet gjennom flere praksisperioder hos oss, forteller HR leder Andrea Nogva. Hun understreker at de ufaglærtes tid er over, både i Moen Marin og i mange andre industribedrifter.

– Dagens marked stiller helt andre kompetansekrav enn for bare noen få år siden. Vi er helt avhengige av ansatte med høy teknologikompetanse for å kunne levere det kundene våre etterspør, sier Nogva.

Andrea Nogva

Andrea Nogva er HR-leder i Moen Marin.

 

Samtidig er tilgangen på lærlinger på langt nær stor nok til å dekke vekstambisjonene i Moen Marin, som har vokst kraftig i antall ansatte de siste årene.

– Det er all grunn til å rope varsko. Trøndersk næringsliv hemmes av mangelen på fagarbeidere. Derfor må flere gjøre samme valg som Olav, Kristian og Oliver, sier Tord Lien, direktør i NHO Trøndelag.

Krever skole-løft for industrien

Lien krever at Trøndelag fylkeskommune intensiverer satsingen på fagutdanning ved fylkets videregående skoler.

– Videregående opplæring er den soleklart største og viktigste oppgaven til fylkeskommunen. Nå må utdanningstilbudet dimensjoneres etter næringslivets behov. Politikerne må ta inn over seg at bedriftene i Trøndelag er helt avhengige av en forsterket satsing på fagutdanningene i Trøndelag. Det er ikke lærlingeplasser vi mangler, det er lærlinger, sier Lien.

NHO-direktøren mener at Trøndelag fylkeskommune har en lang vei å gå før de videregående skolene leverer i henhold til «bestillingen» fra næringslivet.

– Flere skoleplasser innen teknisk og industriell produksjon vil bidra til rekrutteringen i bedrifter som Moen Marin. De videregående skolene bør kobles enda tettere på kompetansen som finnes i næringslivet. Utdanningen bør også legge til rette for økt skreddersøm for å forhindre utenforskap i skoleløpet, mener Lien.

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien.


Ønsker flere voksne fagarbeidere

Både Lien og Nogva peker på at en industrifaglig utdanning kan gi muligheter for mange voksne som i dag står utenfor arbeidslivet.

– Det er rett og slett for få ungdommer. Mange voksne står i dag utenfor arbeidslivet grunnet manglende fagbrev. Men en forsterket innsats for å få flere voksne til å ta fagbrev krever samordnet innsats fra både skoler, politikere, NAV og bedriftene selv, sier Nogva.

– En fagutdannelse åpner mange dører og gir enorme muligheter både for enkeltmennesket og samfunnet, understreker Lien.

I Moen Marin skulle man gjerne hatt bedre tilgang på fersk og oppdatert arbeidskraft allerede i dag. Selskapet vokser i takt med norsk havbruksnæring, og investerer tungt i både areal, fasiliteter og personell for å møte etterspørselen. Flere av selskapets ansatte er i full gang med å ta sitt andre eller tredje fagbrev for å møte kravene til morgendagens fagarbeider. Inkludert lærlinger fra egne rekker har rundt én tredjedel av arbeidsstokken i Moen Marin lærlingekontrakt.

– Vi bruker betydelige ressurser på kompetanse, både i form av rekruttering av lærlinger fra videregående skoler og gjennom kompetanseheving av egne ansatte. Vi kommer helt sikkert til å benytte oss av lærlingeordninga så lenge vi har en lokal skole som tilbyr industrifaglig utdanning, men vi trenger flere som Olav, Kristian og Oliver, sier Nogva.