Fiskehelse i verdensklasse fra Overhalla

Publisert

Ansatt ved PHARMAQs fabrikk i Overhalla

Laboratorium ved PHARMAQS fabrikk i Overhalla.

Går det an å drive en produksjonsbedrift som er verdensledende på fiskevaksiner fra Overhalla? Ikke bare går det an, det går så det suser. PHARMAQ er månedens bedrift i september.

Månedens bedrift

  • I NHO Trøndelag har vi mange flotte medlemsbedrifter, og disse ønsker vi å vise frem.
  • Derfor vil vi hver måned fremover presentere månedens bedrift.
  • Utvelgelsen skal speile bredden blant våre medlemsbedrifter i forhold til både bransje og geografi

Går det an å drive en produksjonsbedrift som er verdensledende på fiskevaksiner fra Overhalla? Ikke bare går det an, det går så det suser.

PHARMAQ utvikler, produserer og selger fiskevaksiner og andre fiskehelseprodukter til oppdrettsbransjen, både i Norge og internasjonalt. Forskning og utvikling skjer ved PHARMAQ sin avdeling i Oslo, mens selve produksjonen av fiskevaksiner foregår ved selskapets hovedkontor på Skogmo Industripark i Overhalla, hvor rundt 65 av bedriftens snart 300 ansatte jobber.

- Produksjonsanlegget vårt i Overhalla er et høyteknologisk biofarmasøytisk anlegg i verdensklasse, forklarer Trude Beate Parnas, fabrikksjef ved PHARMAQ.

- Vi har gjennomgått mange runder med modernisering og oppgradering i de over 20 årene anlegget har vært i drift.

Trude Beate Parnas, fabrikksjef ved PHARMAQ.

Fabrikken er sertifisert i henhold til de strengeste kvalitets kravene innfor GMP (Good Manufacturing Practice). Minimum hvert 3. år blir fabrikken inspisert av norske myndigheter for å opprettholde denne statusen, i tillegg til inspeksjoner fra myndigheter i land som Chile, Tyrkia og Canada. PHARMAQ  produserer i prinsippet under de samme kravene som for vaksiner til mennesker.

Månedens bedrift

  • I NHO Trøndelag har vi mange flotte medlemsbedrifter, og disse ønsker vi å vise frem.
  • Derfor vil vi hver måned fremover presentere månedens bedrift.
  • Utvelgelsen skal speile bredden blant våre medlemsbedrifter i forhold til både bransje og geografi

Verdens største dyrehelsekonsern

Bedriften har opp igjennom årene hatt flere ulike eiere og lokasjoner, men fabrikken i Overhalla stod klar til bruk i 1996, og i 2004 ble PHARMAQ, slik vi kjenner det i dag, etablert.

- PHARMAQ har vært gjennom flere ulike eierskap, men i 2015 ble vi kjøpt opp av Zoetis, som er verdens største innenfor dyrehelse, sier Trude.
- Det er mange fordeler for oss ved å være en del av en storfamilie som driver innenfor samme segment. Gjennom Zoetis vil vi få tilgang til ny og spennende teknologi, samt muligheter i nye globale markeder. Blant annet har vi gått sammen om å bygge fabrikk i Kina. 

Fokus på forebygging

De første fiskevaksinene kom på markedet i Norge allerede på 1980-tallet og siden den gang har det skjedd store endringer med henhold til fiskehelse.
- Fra å være en næring som brukte veldig mye antibiotika så har vi i dag en oppdrettsnæring som har fått antibiotikabruken i Norge ned mot null, forklarer Trude.
- Fokuset er dreid mer over på forebygging og på dette området er vi på mange måter et foregangsland.

På global basis blir 6 av 10 oppdrettslaks vaksinert med en vaksine fra PHARMAQ og vaksinene er dermed et viktig bidrag for å redusere bruk av antibiotika og sikre en bærekraftig akvakultur også utenfor Norge.
Bortsett fra Norge er Chile det største markedet for PHARMAQ sine vaksiner, men bedriften leverer også til andre land i Amerika, Europa og Asia, og har datterselskap i blant annet Storbritannia, Vietnam, Tyrkia og Costa Rica. 

Hele verdikjeden

 I 2017 produserte de ansatte på fabrikken i Overhalla over 2 milliarder doser med fiskevaksiner og på grunn av økende etterspørsel har PHARMAQ en ambisjon om å øke volumet enda mer i årene som kommer.

- Ved fabrikken i Overhalla produserer vi samtlige av våre vaksiner til ulike fiskearter verden over; laks, ørret, rognkjeks, sjøabbor, tilapia og pangasius. I 2017 åpnet vi et nytt og topp moderne fabrikkanlegg på Kløfta nær Oslo som produserer virusantigen til våre vaksiner. Men PHARMAQ omfatter mye mer enn selve produksjonen, sier Trude.
- Vi har hele verdikjeden; dedikerte veterinærer ute i felt, vi er tunge på forskning- og utvikling i Oslo og ikke minst har vi en meget kompetent salg- og markedsavdeling, som er tett knyttet til våre kunder. I Bergen har vi et eget diagnose- og analysesenter (PHARMAQ Analytiq) og i Nesna har vi utvikling og produksjon av vaksinasjonsmaskiner (PHARMAQ Fishteq).  Det jobbes tett sammen med oppdrettsnæringen for å kartlegge den enkelte bedriftens utfordringer.

Kompetansebedrift

En høyteknologisk kompetansebedrift som PHARMAQ bruker naturlig nok mye ressurser på forskning og utvikling.
- Store deler av omsetningen vår går direkte tilbake til ny forskning, forklarer Trude.
- Vi er avhengige av at oppdrettsnæringen har tillit til at vi hele tiden leverer de beste produktene og innovasjon står høyt på agendaen hos oss som jobber i PHARMAQ.

Trude forteller videre om et av utviklingsprosjektene de ansatte ved fabrikken i Overhalla gjennomførte i 2016. Da stanset de all produksjon i hele 2 måneder for å optimalisere og oppgradere anlegget, bli mer strømlinjeformet og forbedre produksjonsprosessene. Prosjektet sikret i tillegg at fabrikken jobber i henhold til de strenge kvalitetskravene som eksisterer og er stadig i utvikling innenfor farmasøytisk industri.  
- For å være på teknologisk riktig nivå må vi hele tiden være villige til å endre oss, og vi planlegger nye store oppgraderingsprosjekter med stans i produksjonen i løpet av neste år. For å utnytte kapasiteten på anlegget har vi det siste året gått over til skiftordning. Dette har vært konstruktive prosesser som de ansatte har håndtert på en positiv måte.

PHARMAQ utvikler, produserer og selger fiskevaksiner og andre fiskehelseprodukter til oppdrettsbransjen, både i Norge og internasjonalt.


Blant de ansatte ved fabrikken i Overhalla finner man mange ulike utdannelser. Mange har sin bakgrunn innen bioteknologi, biologi og kjemi, men man finner også farmasøyter og automatiseringsteknikere. Det er ressurser med bakgrunn i alt fra fagutdannelse til doktorgrad. Kompleksiteten i alt som foregår både teknologisk, analytisk og innenfor rapportering og dokumentasjon, gjør at PHARMAQ har hatt en betydelig økning i ansatte med høyere utdannelse de siste årene.
- Vi kunne sikkert fått enda flere søkere om bedriften hadde holdt til i mer sentrale strøk, men jeg har aldri opplevd at vi ikke har fått tak i kompetente arbeidstakere, sier Trude, som selv er sivilingeniør i bioteknologi.
- Tvert imot så tror jeg vi kan ha fordeler av å være lokalisert i Overhalla, det er et lite samfunn der man er mere synlig og det har alltid vært stor politisk velvilje fra kommunen og lokalmiljøet for å legge til rette for drift og utvikling. Medarbeidere er stolte over arbeidsplassen, og det er en sterk lagånd med et felles mål om å lykkes. Jeg opplever at arbeidsplassen vår er noe mer enn bare et sted man går for å heve lønna, hver enkelt sitt bidrag er meget viktig og betyr mye for den totale leveransen, og det vet den enkelte.  Det er et uformelt og godt arbeidsmiljø med stor takhøyde. Det er kompetansen, holdningene og stå på viljen, til alle våre ansatte, som er nøkkelen til suksessen vi har hatt!

Ambisjoner om videre vekst

Trude og de ansatte opplevede i 2017 en rekordomsetning på opp under 1 milliard, men fabrikksjefen har ambisjoner om videre vekst.
- Vi har definitivt ambisjoner om å vokse videre. Spesielt har vi planer om å se mer til de asiatiske markedene. Laksenæringen kommer fremdeles til å være vår hovedkunde, men i de asiatiske landene er det mange andre arter vi også skal jobbe med i årene fremover, sier Trude.
- Havbruksnæringen kommer ikke til å utvikle seg mindre i årene som kommer og med vekst kommer også nye utfordringer. Hvis vi fortsetter å satse på å forbedre oss gjennom forskning og innovasjon skal vi være klar til å møte disse utfordringene.