Fortsatt økning i antall hotellovernattinger i Trøndelag

Hotelldirektør ved Radisson Blu Royal Garden Hotell, Rune Nordstokke og politisk rådgiver i NHO Trøndelag Anna Brustad Moe

Hotelldirektør ved Radisson Blu Royal Garden Hotell, Rune Nordstokke og politisk rådgiver i NHO Trøndelag Anna Brustad Moe. Fotograf: NHO Trøndelag.

Antallet hotellovernattinger i Trøndelag økte med 1, 6 prosent i 2017. – Vi registrerer at den formidable økningen de siste årene er i ferd med å flate ut, sier hotelldirektør ved Radisson Blu Royal Garden, Rune Nordstokke.

I alt ble det registrert 1 912 638 hotellovernattinger i Trøndelag i fjor. Det er en økning på 1,6 prosent sammenliknet med tallene fra 2016, men tallene viser også at veksten vi har sett de senere årene er i ferd med å flate ut. Rune Nordstokke er hotelldirektør ved Radisson Blu Royal Garden i Trondheim og styremedlem i NHO Reiseliv Midt-Norge. Han forklarer utviklingen i overnattingsstatistikken i Trøndelag slik.

- De tre-fire siste årene har vi hatt en betydelig vekst i Trøndelag og flere av hotellene har slått sine egne omsetningsrekorder flere år på rad, sier Nordstokke. - Noe av forklaringen på veksten skyldes en betydelig økning av kapasiteten på hotellene i Trondheim de senere årene, samtidig som byen har tatt store steg som arrangementsby. Det siste gjelder for øvrig ikke bare for Trondheim. Det har skjedd mye positivt i hele regionen de siste årene med både festivaler og store arrangement som har bidratt til at antall hotellovernattinger har økt.

Statistikken for Trøndelag viser også at det er nordmenn som bidrar til flere hotellovernattinger, mens det ble registrert færre utenlandske hotellgjester.

- Mitt inntrykk er at de utenlandske turistene gjerne ønsker noe mer eksotisk og utradisjonelt når de legger ferieturen sin til Norge noe som gjør at de gjerne velger annen overnatting enn de mer tradisjonelle hotellene, sier Nordstokke. - Samtidig er det mer penger i omløp blant nordmenn og mange velger i større grad å feriere innenlands.

Selv om det fremdeles er en økning i antall hotellovernattinger i Trøndelag er veksten svakere enn på flere år, og ser man på tallene for alle overnattingsbedrifter inkludert campingplasser, hytter og vandrerhjem, var det en svak nedgang på 0,02 prosent sammenliknet med tallene for 2016.

- Vi registrerer jo at det begynner å flate ut noe og det er klart at vi må være forberedt på regndager, sier Nordstokke. - Det gjelder å ikke bli for historieløs. Næringen vår har vært igjennom flere opp- og nedturer. Vi må lære av dette og legge til rette for at vi også kan håndtere at veksten vil avta i årene som kommer.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold mener at tiden nå er inne for rette oppmerksomheten mot reiselivets rammevilkår.

– Vi må ta innover oss at veksten nå avtar, og det er derfor grunn til å være ekstra oppmerksom på reiselivets rammevilkår fremover. Fra 2016 til 2018 økte momsen på overnattinger med 50 prosent, og lønnskostnadene er økt gjennom lovpålagt minstelønn. Dette legger ytterligere press på en næring der ett av tre hoteller går med underskudd i en eller flere av årets måneder, sier Krohn Devold.

Les mer om overnattingsstatistikken