NHO

Innhold

Forventer raskere veibygging

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker Skanska Husfabrikken

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen startet sin turne langs E6 i Trøndelag hos Skanska Husfabrikken på Steinkjer. Fotograf: NHO Trøndelag

Tempo på veibygging i Trøndelag og Nye Veiers kontraktsmodell stod på timeplanen da samferdselsminister Ketil Solvi-Olsen la ut på turné langs E6 fra Steinkjer til Dombås.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen la i dag ut på "turné" langs E6, fra Steinkjer til Dombås. På veien sørover besøkte statsråden flere av NHOs medlemsbedrifter for å diskutere Nasjonal transportplan og næringslivets behov for raskere veiutbygging i Trøndelag. I løpet av dagen ble det satt spesielt fokus på strekningen Steinkjer – Åsen. Oppgradering av aksen er for første gang inne i Nasjonal transportplan. For mange av NHOs medlemmer er det avgjørende at planen følges opp med bevilgninger og aller helst slik at utbyggingen kan skje raskere enn planlagt.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble trygt fraktet fra Verdal til Åsen i en av Børstad Transports semitrailere. Fotograf: NHO Trøndelag

#205

Situasjonen i Trøndelag

Daglig leder i Børstad Transport, Tor Jakob Reitan, sørget for at Solvik-Olsen ble trygt fraktet i en av bedriftens semitrailere fra Verdal til Åsen. Reitan satte stor pris på å få besøk av statsråden og hadde klare forventninger til dagen. - Det er viktig for oss i regionen å bidra til at samferdselsministeren får et godt bilde av situasjonen i Trøndelag og at vi samtidig formidler våre forventninger til at det settes tempo på de prosjektene som er inne i Nasjonal transportplan, sier Reitan.

I tillegg til besøk hos både Skanska Husfabrikken på Steinkjer, Verdal Havn og Flogas Norge på Stjørdal tok statsråden også turen innom Veidekke i Trondheim, hvor det ble arrangert et miniseminar om Nye Veier, sammen med LO og EBA.

Ønsker at Nye Veier skal lykkes

Distriktsleder i Veidekke Entreprenør Trondheim, Ståle Brovold, mener det er viktig å hegne om Nye Veier, både fordi det vil føre til raskere veibygging, men også på grunn av selskapets kontraktsmodell og fokus på samfunnsnytten.

- Vi i Veidekke ønsker at Nye Veier skal lykkes fordi vi har tro på at deres konsept er bra for Næringslivet, sier Brovold. - Nye Veiers kontraktsform er ikke bare ute etter de harde tallene, men ser også på de "mykere" verdiene og samfunnsnytten, for hvis Nye Veier skal lykkes må også entreprenørene lykkes.

På Verdal Havn ble det i dag signert en historisk avtale om utbygging og drift av kaianlegg for utskiping av kalkstein. Fotograf: NHO Trøndelag

#205

Sikre at små entreprenører kommer til

Også LO har tro på at Nye Veiers kontraktstrategi, med mindre kontrakter, er riktig vei å gå i forhold til å gjøre det enklere for norske og trønderske bedrifter å vinne kontrakter.

- Størrelsen på Nye Veiers kontrakter er viktig – både at de er store nok til å sikre sammenhengende veiutbygginger, men at kontraktene også er lagd slik at de små og mellomstore entreprenørene kan komme til, sier Pål Sture Nilsen, distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund. - Jeg ønsker også å formidle til samferdselsministeren at partssamarbeid er nøkkelen til veiutbygging og jeg opplever at Nye Veier viser tydelig at de er villige til å satse på den seriøse delen av arbeidslivet, både i forhold til fokus på lærlinger og antall fagarbeidere, men ikke minst viktigheten av å ha LO-koordinatorer på de store anleggene.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: