NHO

Innhold

Forventninger om sterk vekst i sysselsettingen i Trøndelag – men kompetansen mangler

#205

Fotograf: iStockPhoto

NAVs bedriftsundersøkelse for 2018 viser at hver fjerde virksomhet i Trøndelag forventer å ha flere ansatte om ett år. Samtidig melder flere bedrifter at de har rekrutteringsproblemer.

NAVs bedriftsundersøkelse for Trøndelag viser at trøndersk bedrifter er overveiende optimistiske selv om sysselsettingsforventningene har gått noe ned. Hver fjerde virksomhet forventer å ha flere ansatte om ett år og kun sju prosent forventer nedbemanning. Sammenlignet med resten av landet er bedriftene i Trøndelag blant landets mest optimistiske.

Blant arbeidsmarkedsområdene i Trøndelag er det Værnesområdet som har de høyeste nettoforventningene, mens Orkladalen og kysten har størst økning sammenlignet med i fjor. Om lag 40 prosent av bedriftene i Værnesregionen tror de vil ansette flere kommende år, mens hver tredje tror på sysselsettingsøkning i Orkladalen og kysten. I Trondheimsregionen har sysselsettingsforventningene økt fra 16 prosent i fjor til 20 prosent i år. Det viser at bedriftene i regionen er optimistiske for kommende år.

 

Bygg og anlegg størst forventning til økt sysselsetting

Blant næringene som sysselsetter mange i Trøndelag er det særlig bygg og anlegg og deler av industrien som har de største forventningene til økt sysselsetting. Om lag 35 prosent av bedriftene innenfor bygg og anleggssektoren forventer økt bemanning og sju prosent forventer nedbemanning.

- Bedriftene i Trøndelag kunne allerede hatt flere folk i jobb om rett kompetanse hadde vært tilgjengelig. Det er først og fremst arbeidstakere med fagbrev det er stor mangel på, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien.

I Trøndelag svarer 87 prosent av bedriftene med rekrutteringsbehov at de fikk ansatt personer med ønskede kvalifikasjoner. Dette er lavere enn i fjor.

- Dette må få betydning både for hvordan NAV innretter sin innsats overfor bedriftene og for hvor mange elevplasser i yrkesfag som etableres av fylkeskommunen, sier Lien.