Foto:

Fra statsrådsjobb til NHO Trøndelag

Tord Lien

Tord Lien er ansatt som ny regiondirektør i NHO Trøndelag. Foto:

Tord Lien er ansatt som ny regiondirektør i NHO Trøndelag.

Lien, som inntil desember 2016 var olje- og energiminister, skal nå lede NHOs kontor i Trøndelag og jobbe for regionens næringsliv.

- Med denne ansettelsen har vi sikret oss en meget erfaren regiondirektør som skal bidra til å løfte vårt arbeid for trøndersk og norsk næringsliv, sier viseadministrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Imponerende bakgrunn

Almlid viser til at Liens imponerende politiske bakgrunn fra Stortinget, akademia og ikke minst bakgrunnen som olje- og energiminister, gjorde ham til et klart førstevalg blant søkerne.

Tord Lien kommer opprinnelig fra Øksnes i Nordland. Han var stortingsrepresentant for FrP i Sør-Trøndelag fra 2005 til 2013 og deretter statsråd frem til utgangen av 2016. Han har en master i historie fra NTNU.

- Å få Tord Lien med på laget er meget bra for våre trønderske medlemsbedrifter. Han har hatt en sentral rolle i utvikling og omstillingen av olje-, gass- og energibransjen i en krevende tid for norsk økonomi. I tillegg har han jobbet tett med andre sentrale bransjer knyttet til våre mange unike naturressurser, sier Karl Almås, som er styreleder i NHO Trøndelag.

Kunnskap og interesse

Almås påpeker at Lien viste stor interesse for utviklingen av næringslivet i regionen i sin tid på storting og i regjering.

- Hans kunnskap om, og interesse for, næringsliv og akademia kommer svært godt med for en som skal jobbe for bedriftene i Trøndelag, sier Almås.

Til stillingen som regiondirektør i NHO Trøndelag konkurrerte Lien mot et stort antall søkere. Lien ser nå frem til å tiltre som ny regiondirektør så snart som mulig og etter nærmere avklaring med Karantenenemda.

- Verdiene må skapes

- Jeg har alltid vært opptatt av at verdiene må skapes før de kan fordeles. Derfor var det naturlig for meg å søke jobben som regiondirektør i Trøndelag for Norges viktigste arbeidsgiverorganisasjon. Jeg gleder meg til å videreføre mitt engasjement for å bedre rammevilkårene for næringslivet på en ny arena og i tett samarbeid med NHOs medlemmer og våre samarbeidspartnere, sier Lien, som legger til:

- Lykkes næringslivet, vil Norge lykkes med å videreutvikle velferdsstaten. Det ønsker jeg å bidra til, sier den nye regiondirektøren.

Kontaktinformasjon:

  • NHOs pressetelefon: 480 22 800
  • Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør NHO: Tlf: 932 13 900
  • Karl Almås, styreleder NHO Trøndelag: Tlf: 930 59 485
  • Tord Lien: Tlf: 902 53 096