Fremgang for Trønderske kommuner

Publisert

Tord Lien

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien. Foto: Moment studio.

NHOs Kommune-NM 2019 viser framgang for flere av de Trønderske kommunene. – Trenden er at bevegelsene i positiv retning kommer i kommuner som har lagt til rette for at bedriftene kan ta naturressursene i bruk, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien.

Denne uken ble NHOs Kommune-NM for 2019 offentliggjort. Årets kåring viser framgang for flere trønderske kommuner. Trøndelag har i år ni kommuner inne blant topp 100 kommuner i Kommune-NM. Trondheim på plass nummer 4, deretter Vikna på plass nummer 48, og Frøya på plass 49, etterfulgt av Stjørdal, Hitra, Steinkjer, Åfjord, Oppdal og Hemne.

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, gleder seg over resultatene i Kommune-NM.
- Det er gledelig å se at mange kommuner i Trøndelag gjør det så godt i årets rangering, sier Lien.
- Det er verdt å merke seg at mye av bevegelsene i positiv retning kommer i kommuner i Trøndelag som har lagt til rette for at bedriftene kan ta i bruk naturressursene, både landbruk, havbruk og vindkraft.
- Når bedriftene skaper vekst, og kommunene legger til rette for at det er mulig å skape vekst, da ser vi også de gode resultatene.

8 kommuner blant de 20 beste på sysselsatte med bestått fagprøve

Ett av de områdene mange kommuner i Trøndelag gjør det spesielt godt på, er sysselsatte med bestått fagprøve. Her er hele 8 av kommunene i Trøndelag blant de 20 beste i landet; Åfjord, Hemne, Verdal, Rindal, Snillfjord, Meldal, Holtålen og Tydal.
- Jeg håper fylkespolitikerne noterer seg disse tallene, sier Lien.
- Det er allerede gjort en god jobb på yrkesfag i Trøndelag og nå er det viktig at det gode arbeidet følges opp.


Trøndelag er rangert som fylke nummer 4 på fylkeslisten. Fylket har holdt plasseringen de tre siste årene, etter å ha rykket opp fra 5 plass i 2016. Trøndelag som fylke presterer bedre enn landsgjennomsnittet innenfor arbeidsmarked, kompetanse og kommuneøkonomi. Andelen unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken har økt markert de siste tre årene. 

Trondheim (plass nummer 4) har klatrer opp én plass siden fjorårets kåring. Tallene viser også at kommunene har klatret fire plasser opp fra 2013.
Denne oppgangen kommer av fremgang innenfor arbeidsmarked, demografi og kommuneøkonomi. Trondheim er blant kommunene i landet med yngst arbeidsstyrke.

Stjørdal er på plass 50 og har falt noe på rangeringen de siste 6 årene. Nedgangen ser ut til å skyldes lavere plassering i kategorien kompetanse. Mens gjennomsnittskommunen har hatt fremgang i disse indikatorene, har det vært mer flat utvikling i Stjørdal. Dette ser ut til å komme av at andelen sysselsatte i kommunen med teknisk og naturvitenskapelig utdanning har gått ned.  Stjørdal har imidlertid hatt fremgang innenfor kategorien næringsliv siste året.

Hitra har klatret mange plasser opp siste seksårsperiode, fra 153 i 2013 til 75 i år. Mye av fremgangen har kommet siste året, og skyldes netto innflytting. Sykefraværet og arbeidsledigheten gikk også ned siste året, og det bidrar til det sterke oppgangen. Frøya (plass nummer 49) har derimot gått tilbake en del plasser siste året. Tilbakegangen kom etter flere år med markert fremgang for Frøya, etter at kjøpekraften og arbeidsmarkedsindikatorene bedret seg mye spesielt etter 2015.

Oppdal er på plass 89, og har klatret over 30 plasser siste seksårsperiode. Blant annet har sysselsettingsandelen økt gradvis siden 2016, mens ledigheten har falt gradvis. Oppdal trekkes opp av høy andel privat sysselsetting og kommunens kjøp av private tjenester.

Bykommunen Steinkjer er på plass nummer 80 og har hatt en del fremgang de siste seks årene, hovedsakelig innenfor demografi og kompetanse. Levanger har derimot falt en del plasser siste året, og er dette året på plass 146. Levanger trekkes opp av høy plassering innenfor demografi, men trekkes ned av lav plassering i kategorien næringsliv, blant annet som følge av mye offentlig sysselsetting.

 Se hvordan din kommune gjør det i Kommune-NM

Bakgrunn:

Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i Norske kommuner, utført av Menon Economics, på vegne av NHO. Kommune-NM 2019 dekker fem temaområder: næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.