NHO

Innhold

Frokostmøte om bærekraft

Nyhet, NHO Trøndelag

Publisert

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

NHO Trøndelag arrangerer frokostmøte om bærekraft i samarbeid med Storebrand.

Hvordan jobber bedriftene for å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål? 
FNs bærekraftsmål er ambisiøse og dersom man skal lykkes med denne dugnaden kreves det forsterekt samspill mellom myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn.

Tirsdag 6. november arrangerer NHO Trøndelag og Storebrand frokostmøte om bærekraft på Thon Hotel Prinsen i Trondheim.
Velkommen!

Program:
08.00 - 08.30: Frokost
08.30 - 08.40: Velkommen ved regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien
08.40 - 09.10: Hvorfor bærekraft lønner seg 
               v/Sunniva Bratt Slette, bærekraftsanalytiker i Storebrand Kapitalforvaltning
09.10 - 09.25: Hvordan kombinere smarte og grønne bygg
               v/Stine Hostad, leder for Entra i Trondheim
09.25 - 09.40: Bærekraftig havbruk – fremtidig konkurransefortrinn
               v/Runar Sivertsen, IR-direktør i Salmar
09.40 - 10.00: Spørsmål og oppsummering

Mer informasjon og påmelding