NHO

Innhold

Gjennomslag for tiltak mot A-krim

Nyhet, NHO Trøndelag

Publisert

Illustrasjonsfoto, byggeplass

Illustrasjonsfoto, byggeplass.

Regjeringen satser på tiltak mot arbeidslivskriminalitet etter modell fra Trøndelag.

Denne uken kom regjeringens nye A-krimstrategi og på side 17 rulles «Tettpå:» ut til hele landet
Tiltaket har vært i drift i Trondheim kommune siden 2016 og fra høsten 2018 ble tiltaket utvidet til flere kommuner i Trøndelag. Tettpå: foreslås nå som en slags døråpner eller første case for en felles forebyggende strategi mot A-krim over hele landet.

Både LO og NHO i Trøndelag er glade for at regjeringen ønsker å innføre tettpå: i hele landet.

- Det er gledelig å se at regjeringen vil satse på tettpå: og at det gode arbeidet i samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) i Trøndelag blir lagt merke til, sier Tord Lien, regiondirektør i NHO Trøndelag.

- Målet med tettpå: har vært å hjelpe innbyggerne med å velge seriøs arbeidskraft ved bygging og oppussing. Det har vist seg å være et tiltak som fungerer og derfor er det bra at tiltaket nå skal tas ut over hele landet, sier Kristian Tangen, distriktssekretær i LO Trøndelag.

Ringer til privatpersoner 

 Tettpå: er et tiltak hvor veiledere fra offentlige myndigheter ringer til privatpersoner som har søkt om byggetillatelse eller som har kjøpt bolig- eller fritidseiendom, for å informere om hva de bør sjekke i forbindelse med bruk av håndverkere og hvor de kan finne informasjon. Forbrukerne får også vite hva slags plikter og rettigheter de har. Tettpå: er et samarbeid mellom blant annet Skatteetaten, politiet, Arbeids- og velferdsetaten og Arbeidstilsynet, og andre samarbeidspartnere som Direktoratet for Byggkvalitet, Huseiernes Landsforbund, Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet og SMSØ.

Les mer om tettpå:Trondheim