NHO

Innhold

Havbrukskommunene trekker opp

Nyhet, NHO Trøndelag, Kommune-NM

Publisert

Lakseoppdrett

Havbrukskommunene gjør det godt i årets Kommune-NM.

NHOs Kommune-NM 2018 viser stor framgang for flere av de trønderske kommunene. Det er spesielt havbrukskommunene som trekker snittet for fylket opp. – Det er verdt å merke seg hvilken vekstkraft som ligger i havbruksnæringen, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien.

Denne uken ble NHOs Kommune-NM for 2018 offentliggjort. Årets kåring viser stor framgang for flere trønderske kommuner.
Trøndelag har i år fire kommuner blant topp femti - Trondheim på plass nummer 5, Frøya på plass nummer 22, og deretter Vikna og Stjørdal. På fylkeslisten er Trøndelag nummer 4 av 11 fylker i alt. Trøndelag er nummer 1 i kategorien kompetanse, og nummer 2 på arbeidsmarkedet.
- Det er gledelig å se at mange kommuner i Trøndelag gjør det godt også i årets rangering, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien.

Sammenheng mellom størrelse og plassering

En tydelig trend i årets Kommune-NM er at havbrukskommunene skiller seg positivt ut. For eksempel går Flatanger kommune frem hele 107 plasser i årets kåring.
- Det er verdt å merke seg hvilken vekstkraft som ligger i havbruksnæringen og hva den betyr for vekst og utvikling i flere trønderske kommuner, sier Lien.

I tillegg til havbrukskommunenes dominans er det også en tydelig sammenheng mellom størrelse og plassering på listen.
- Det er en sterk sammenheng mellom befolkningsantallet og kommunens plassering i Kommune-NM, sier Lien.
- Alle landets fem største kommuner er blant de 20 høyest rangerte kommunene. Kommuner omkringliggende de største byene tenderer til å rangere høyt, dette gjelder også for de trønderske kommunene. Dette bekrefter igjen hvor viktig det er å utvikle store og slagkraftige bo- og arbeidsmarkedsregioner der næringslivet vil satse.

Les mer om Kommune-NM

 

Trondheim (plass nummer 5) kommer godt ut i alle fem kategoriene i årets kåring, men markerer seg mest innenfor demografi, kompetanse og kommuneøkonomi - med ung arbeidsstyrke, netto innflytting de siste fem årene og en høyt utdannet arbeidsstokk. I år som i fjor er Trondheim foran både Bergen og Stavanger.

Havbrukskommunene i Trøndelag er med på å trekke resultatene for fylket opp i årets Kommune-NM. Frøya kommune er nå helt oppe på 22. plass. Kommunen skårer spesielt godt på indikatorene inntektsnivå, demografi og kommuneøkonomi. Vikna (plass nummer 46) har i likhet med Frøya hatt fremgang de siste årene. Kommunene skårer høyt både på næringslivsvariasjon, sysselsettingsandel og sysselsatte med fagprøve. Det er også gledelig å se at Flatanger kommune går frem hele 107 plasser i årets Kommune-NM fra 310. plass til plass nummer 203

Figur1: Kommuner i Trøndelag med størst framgang fra siste år i forhold til plassering:

Kommune

Plassering 2017

Endring fra 2016

Flatanger

203

+ 107

Bjugn

218

+ 63

Namsskogan

326

+ 59

Melhus

136

+ 39

Åfjord

153

+ 35

 

Flyplasskommunen Stjørdal er på 48. plass (ned 6 plasser). Kommunen trekkes opp av høy skår på næringsliv, demografi og kompetanse. Det er faktisk bare Oslo som har høyere grad av næringslivsvariasjon enn Stjørdal i årets kåring.
Bykommunene Steinkjer og Levanger er begge innenfor topp 100 høyest rangerte kommuner i årets Kommune-NM på plass 95. og 98. Steinkjer gjør det godt innenfor næringsliv og kompetanse, men høy grad av næringsvariasjon. Levanger skårer også høyt innenfor kompetanse.

Figur 2: Topp 10 – kommuner i Trøndelag i Kommune-NM 2018

Trøndelag

Kommune

Plassering nasjonalt

1

Trondheim

5

2

Frøya

22

3

Vikna

46

4

Stjørdal

48

5

Røros

62

6

Oppdal

92

7

Steinkjer

95

8

Levanger

98

9

Hitra

102

10

Ørland

129

 

Røros er helt oppe på plass 62 i årets Kommune-NM. Kommunen har hatt jevn framgang siden 2012, noe som mest skyldes nedgang i andel uføre, økt befolkningsvekst og andel unge. Røros har også hatt framgang på kompetanseindikatoren.
Oppdal er i årets kåring på plass nummer 92, og har hatt forbedring på flere av indikatorene de siste årene. Sysselsettingsandelen har økt, andelen unge i arbeidsstyrken har økt, men det er særlig innenfor næringsliv at kommunen har gått opp flere plasser.

 

Bakgrunn:
Kommune-NM publiseres for syvende gang i år. Materialet er utarbeidet av Menon Economics på vegne av NHO, og denne oppsummeringen baserer seg på Menons rapport.  Alle indikatorene som inngår i Kommune-NM er hentet fra offentlig tilgjengelig statistikk.

Kommune-NM måler alle de 422 kommunene på områder som kompetanse, arbeidsmarked, næringsliv og kommuneøkonomi – og forteller bedriftene hvor de skal satse på nye arbeidsplasser. Analysen ser også på fylkene, med utgangspunkt i den strukturen som blir gjeldende fra 2020. 
Årets indikatorsett dekker fem temaområder; næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Innenfor hvert av temaområdene er det spesifisert tre til fem enkeltindikatorer som gir et bilde av utviklingstrekk over tid og sammenligningsgrunnlag på tvers av kommuner. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: