NHO

Innhold

Kan din bedrift bidra med smittevernutstyr?

Nyhet, NHO Trøndelag

Publisert

bilde av munnbind

Helse Midt-Norge RHF ber næringslivet i regionen om å bidra i en dugnad for å skaffe utstyr til smittevern. Har din bedrift aktuelt utstyr? Kan din bedrift produsere utstyr? Les hvordan dere kan bidra.

Utstyr som trengs er blant annet åndedrettsvern, vernebriller, hansker, munnbind, visir og beskyttende dresser og frakker. 

NHO oppfordrer sine medlemsbedrifter til å bidra i dugnaden for å skaffe til veie nødvendig utstyr i smittevernarbeidet. 

Har dere utstyr liggende? Kan dere bidra? Har dere spørsmål? Kontakt  suppliercovid19@sykehusinnkjop.no eller 
randi.ostbo@helse-midt.no

Hvorfor trengs det mer utstyr enn det sykehusene har på lager?
​- Vi har behov for smittevernutstyr til medarbeiderne i sykehusene, slik at de kan bidra i behandlingen 
av pasienter som trenger det. Vi arbeider med omfattende beredskapstiltak. 
Det gjøres en stor innsats i sykehusene i alle ledd. Nå ber vi også alle bransjer og virksomheter bidra. 
Vi trenger den hjelp og innsats næringslivet kan gi oss, sier helsefagdirektør Henrik A. Sandbu.

Koronautbruddet krever langt mer smittevernutstyr i sykehusene enn i en normalsituasjon.
Samtidig har det vært vanskelig å få tak i utstyr som normalt blir produsert i Kina og flere land
i Europa har stengt sine grenser. Dette betyr blant annet at mange leveranser kommer sent eller uteblir. 

Som en del av forberedelsene for å håndtere koronautbruddet trenger sykehusene i regionen mer
smittevernutstyr. Helse Midt-Norge RHF ber næringslivet i regionen om å bidra i dette
viktige samfunnsoppdraget, på samme måte som andre helseregioner har bedt om bidrag i sin region. 

- Vi oppfordrer alle bedrifter til å se i skuffer og skap, og eventuelt vurdere om man kan
legge om produksjonen for å bidra i denne dugnaden, sier regiondirektør i NHO Trøndelag Tord Lien