Kompensasjon til foretak med stort omsetningsfall

Nyhet, NHO Trøndelag

Publisert

Kokkekonkurranse, lærlinger

Stortinget har vedtatt en ordning med kompensasjon til bedrifter med stort omsetningsfall, i månedene september 2020 til februar 2021.

Søknadsportalen https://kompensasjonsordning.brreg.no/ er nå åpen for søknader.

Ordningen er ganske lik den som gjaldt våren 2020. Fortsatt er det et krav om at omsetningen må ha falt med minst 30 prosent. Endringer er blant annet at tilskuddet blir beregnet for tomånedersperioder og at kompensasjonsgraden er høyere. Regelverket er mer detaljert enn våren 2020, blant annet er det krav om at revisor eller regnskapsfører skal bekrefte innholdet i søknader om kompensasjon.

Kompensasjonsordningen åpnet for søknader mandag 18. januar. Alle som kvalifiserer til støtte, og som har gjort nødvendige forberedelser på forhånd, vil ifølge Brønnøysundregistrene få pengene utbetalt i løpet av 2-3 virkedager etter at de har søkt.

Regjeringen opplyser at de vil forlenge kompensasjonsordningen ut april, med et støttenivå på 80 % for mars og april (regjeringen.no)

Ordningen gjelder for:

 • hele Norge, også Svalbard
 • tre tomånedersperioder: september og oktober 2020, november og desember 2020 og januar og februar 2021
 • bedrifter som har hatt minst 30 prosent omsetningsfall i de tomånedersperiodene man søker støtte for, sammenlignet med tomånedersperiodene i året før
 • bedrifter som er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret og er skattepliktige til Norge
 • alle bransjer (med noen få unntak)
 • bedrifter med ansatte (med visse unntak for enkeltpersonforetak)
 • bedrifter som driver lovlig virksomhet og ikke er under konkurs eller besluttet tvangsoppløst. Bedriften må ha de tillatelser, godkjenninger eller bevillinger som kreves for driften.

Tilskuddet blir beregnet slik:

 • tilskudd blir beregnet for perioder på to måneder av gangen (september/oktober, november/desember og januar/februar)
 • man tar utgangspunkt i omsetningen sammenlignet med tilsvarende tomånedersperiode i året før (det blir ikke justert for sesong eller annet)
 • den prosentvise nedgangen i omsetning ganges med summen av de faste, uunngåelige kostnadene bedriften har i den tomånedersperioden man søker tilskudd for
 • faste, uunngåelige kostnader blir beregnet på samme måte som under den forrige ordningen
 • det beløpet man da kommer frem til, ganges med en prosentsats. Satsene er:
  • 70 prosent for september/oktober
  • 85 prosent for november/desember
  • 80 prosent for januar/februar
 • blir et tilskuddsbeløp beregnet til mer enn 60 mill. kroner per tomånedersperiode, blir det overskytende redusert med 50 prosent. Maksimal utbetaling er uansett 160 mill. kroner per foretak per tomånedersperiode.
 • konsern kan søke om tilskudd under ett. Maksimalt tilskudd per tomånedersperiode til et konsern er 160 mill. kroner.
 • beregnet beløp lavere enn 5 000 kroner per tomånedersperiode blir ikke utbetalt.

Søknader om tilskudd

 • Søknader skal sendes Brønnøysundregistrene.
 • Søknader for september/oktober og november/desember må sendes mellom 18. januar og 14. mars 2021. For januar/februar er søknadsperioden 15. mars til 15. mai 2021.
 • De faste, uunngåelige kostnadene må kunne dokumenteres med kontrakt, avtale e.l. inngått før 1. september 2020.
 • Revisor eller regnskapsfører må bekrefte opplysninger før søknad sendes. Bedrifter vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor, med inntil 10 000 kroner per søknadsperiode.
 • Foretaket må kunne dokumentere sin fullstendige eierstruktur, herunder både direkte og indirekte reelle eiere.

Du kan starte søknadsprosessen her (https://kompensasjonsordning.brreg.no/) 

Mer detaljerte regler

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt de detaljerte reglene i forskrift. Veiledning finner du hos Brønnøysundregistrene.

Du kan ringe veiledningstjenesten for den nye kompensasjonsordningen på 75 00 75 05.