Livskvalitet i generasjoner

Medicus' lokaler på Solsiden i Trondheim

Medicus ville bygge sitt flaggskip i Trondheim og kan invitere sine kunder inn i topp moderne lokaler på Solsiden

Siden Medicus for 15 år siden ble den første private fertilitetsklinikken utenfor Oslo har de hjulet par fra hele landet med å få oppfylt drømmen om å få barn. – Vi er privilegerte som får lov til å hjelpe mennesker hver eneste dag, sier daglig leder Magnus Finset Sørdal. Medicus er månedens bedrift i oktober.

Hvis du beveger deg et stykke innover i lokalene til Medicus så kommer du etterhvert til en vegg med bilder av barn og deres lykkelige foreldre. Mennesker som ved hjelp av klinikken på Solsiden i Trondheim har fått oppfylt drømmen om å skape en familie. I hele 6 år lå søknaden fra Terje Sørdal om å få starte opp en fertilitetsklinikk hos helsedirektoratet. De mente det ikke var noe grunnlag for å drive en privat fertilitetsklinikk i Trondheim. Det skulle vise seg å ikke stemme.

Det hele startet med en gynekologpraksis, én lege og én sekretær for over 20 år siden.  Den gangen startet Terje Sørdal opp hos Trondheim spesialistlegesenter. I tillegg til gynekologipraksisen drev klinikken også med kliniske studier. Etter at søknaden om å starte privat fertilitetsklinikk var innvilget, som den første utenfor Oslo, ble prøverørsbehandling en stadig større del av virksomheten.

Flaggskip i Trondheim

Terjes sønn Magnus, som i dag er daglig leder ved Medicus, forteller om en rivende utvikling fra tidlig på 2000-tallet og frem til i dag.

- Fra 2002 opplevde vi en stor utvikling. I løpet av kort tid var vi 10-15 ansatte med en omsetning på over 15 millioner, forteller Magnus.

- I 2013 bestemte vi oss for å utvide, og for å finne større, mer moderne lokaler. Vi har stor tro på at vår bransje har en lysende fremtid og derfor ønsket vi å være i front også når det gjelder fasiliteter. Vi ville bygge vårt flaggskip i Trondheim og det opplever vi at vi har fått til.

I dag er det 20 mennesker som jobber i Medicus. I tillegg til klinikken på Solsiden ble det også åpnet en avdeling på Majorstuen i Oslo i september i fjor, som nå har 4 ansatte.

Et topp moderne IVF-laboratorium utgjør hjertet av fertilitetsklinikken ved Medicus i Trondheim. Fotograf: Medicus

#205

Prøverørsklinikken har i løpet av årene blitt bedriftens hovedområde.

- Hit kommer alle slags mennesker, sier Magnus. - Det er kvinner som er bekymret for sin fruktbarhet eller par som flere ganger har forsøkt å bli gravide gjennom offentlige prøverørsordninger. I tillegg tilbyr vi donorsæd til både heterofile og likekjønnede par.

Kliniske studier

Gynekologi er fremdeles et kjerneområde for Medicus, men det kanskje ikke alle vet er at bedriften også driver med forskning og deltar i store kliniske studier.

- Forskning er en viktig del av vår virksomhet og vi er ofte en samarbeidspartner i store internasjonale studer, sier Magnus.

- Det kan for eksempel være en studie av en p-pille med et nytt virkestoff der det er flere tusen deltakere i studien på verdensbasis, noen deltakere i Norge og noen av disse i Trondheim. Da er det vår jobb å følge opp deltakerne og rapportere på resultatene.

- Det er en stor fordel for oss og for våre kunder at vi er en del av slike studier. Vi kjenner forskningen godt, har god oversikt over markedet og kan gi gode råd fordi vi selv har vært med på utviklingen.

Best mulig oppfølging

Å drive en spesialistklinikk som Medicus krever et team sammensatt av flere ulike yrkesgrupper. I tillegg til flere gynekologer, sekretærer, sykepleiere og administrativ ledelse jobber det også 3 biologer på laboratoriet, i tillegg til en bioingeniør som har ansvaret for de kliniske studiene.

- Det at vi har ansatt tre biologer med doktorgrad er nok litt utradisjonelt, men dette betyr også at vi kan gjøre egne forskningsprosjekter, noe vi har et ønske om å satse mer på i fremtiden, forteller Magnus.

Magnus forteller videre at Medicus, som eneste fertilitetsklinikk, har knyttet til seg en terapeut.

- Det er viktig for oss at alle våre leger og sykepleier har god emosjonell kompetanse, men av og til så hender det at noen trenger mer støtte underveis i behandlingsforløpet.

- Mange som kommer hit for å få hjelp fordi de er ufrivillig barnløse tenker at de er de eneste menneskene i hele verden som sliter med denne problematikken og vi ønsker å normalisere prosessen så mye som mulig gjennom å tilby best mulig oppfølging.

Behandlingsrom hos Medicus i Trondheim Fotograf: Medicus

#205

Meningsfull jobb

Siden søknaden om å få startet opp fertilitetsklinikken ble godkjent for 15 år siden har Medicus hjulpet par fra hele landet med å få det de ønsker seg aller mest her i verden, nemlig et barn. Det er ikke vanskelig å skjønne at de ansatte opplever at de har en meningsfull jobb.

- Vi trenger ikke å grave dypt for å finne en mening med det vi gjør, sier Magnus. - Vi opplever at vi er veldig privilegerte som får lov til å hjelpe mennesker hver eneste dag, enten det er noen som har grudd seg veldig til en gynekologisk undersøkelse eller det er et par som endelig får se en positiv graviditetstest for første gang.

Selv om Medicus har vært gjennom en stor utvikling de senere årene ser det ikke ut til at utviklingen vil stoppe opp med det første. Magnus forklarer at bransjen stadig profesjonaliseres og at trenden i resten av Europa er større kjeder og større fagmiljøer.

- Om ti år er vi nok betydelig større enn det vi er i dag, alternativ kanskje en del av et større system, sier Magnus. - Vi har jo selv allerede valgt å utvide og vi ser allerede fordelen av å være større og ha ressurser til å fortsette å ha et relativt stor fagmiljø.

- Uansett hvordan utvikling kommer til å bli i årene fremover så skal vi fortsette å være best på våre fagområder. Det er mange ulike aktører som driver med kvinnehelse i en eller annen form, men vi skal fortsette å levere spesialistkompetansen.

Les mer om Medicus