Statsministeren besøker Toma AS

Suaada Liyani i samtale med statsminister Erna Solberg. Foto: NHO Trøndelag/Aina Kristiansen

Etter over 7 år i ulike praksistiltak gjennom NAV fikk endelig Suaada Kiyani fast jobb gjennom Ringer i Vannet-prosjektet. Bedriften NEAS er strålende fornøyd med å ha rekruttert Kiyani.

 – Jeg er så glad for å ha fått denne jobben, nå ser jeg bare fremover, stråler Suaada Liyani.

Mange av oss kan i løpet av livet oppleve å bli stående utenfor arbeidslivet av ulike årsaker, men for noen kan veien inn igjen være lang. Suaada Kiyani er en av disse som gjennom flere år har stått utenfor arbeidslivet og banket på døra for å få komme inn.

Det er en situasjon som mange kan kjenne seg igjen i, men det er allikevel noe spesielt med Suaada sin historie. Suaada kom sammen med sin mann fra Kurdistan til Norge for 17 år siden, og hun er analfabet. Hun har gjennomført den obligatoriske norskopplæringen, men på grunn av lese- og skrivevansker har det ikke vært enkelt for henne å lære seg det norske skriftspråket.

Suaada og mannen hennes Khalid forteller at de har gjort mange forsøk på å skaffe Suaada en jobb, og at alle rundt dem rådet henne til å forsøke å få en jobb i det offentlige.

- Vi tenkte at det nok var best å søke jobb i det offentlig, at det kunne være lettere for henne å få seg jobb der og at arbeidsgivere i det offentlige ville ha større forståelse for hennes situasjon, forteller Khalid.

Men det viste seg å være vanskelig.

Gode tilbakemeldinger

Siden 2007 har Suaada hatt en rekke praksisplasser. Hun har gjennomført tiltak ved to forskjellige attføringsbedrifter og hatt tilkallingsjobb og vikarjobber som renholder i kommunen der hun bor.

- I de ulike praksisjobbene så hadde jeg alt ansvar, forteller Suaada. 

- Jeg jobbet alene hele tiden og gjorde akkurat det samme som de som hadde faste jobber, men det ordnet seg aldri for meg.

Suaada forteller videre at hun fikk god tilbakemelding på jobben hun gjorde, både i forhold til punktlighet, nøyaktighet og arbeidsvilje, men når det kom til spørsmålet om ansettelse så var beskjeden alltid at hennes manglende ferdigheter med det norske språket stod i veien.

- Jeg ble veldig sliten av og bare gå i den ene korte praksisperioden etter den andre, forteller Suaada. 

- Vi har en stor familie å ta oss av, og det er slitsomt å gå i en slik usikker situasjon over mange år. Etter mange praksisplasser etter hverandre sa jeg til slutt nei. Jeg ville ikke være i praksis lengre, jeg ville ha en fast jobb, sier hun.

Etter gjentatte praksisplasser over flere år, ble Suaada fast ansatt i NEAS etter bare 14 dager

Rask ansettelse

Dette ble vendepunktet for Suaada. I mai 2014 startet hun opp hos attføringsbedriften Fretex, som nå tenkte at de skulle se om det fantes en aktuelle jobb for henne i det private næringslivet. I januar 2015 søkte hun på en renholdsstilling hos Ringer i Vannet-bedriften NEAS Facility Services, fikk denne og startet opp med en kort praksis.

Etter 14 dager ble hun fast ansatt som renholder, med arbeidssted blant annet på REMA 1000 Distribusjon på Heimdal. Den raske ansettelsen står i sterk kontrast til alle praksisplassene Suaada har vært innom i løpet av de siste 7 årene.

- Suaada har siden 2007 stått på for å få seg jobb, det forteller meg som arbeidsgiver at dette er en dame med enorm viljestyrke, og slike ansatte vil jeg ha, sier Marte Derås, regionsjef ved NEAS i Trondheim.

- Det er rett og slett ingen grunn til at Suaada ikke skal få seg jobb. Alle sluttrapportene hennes etter endt praksis er perfekte, og for oss så er ikke språket alt, vi finner måter å kommunisere på som fungerer for oss, sier hun. 

Marte forteller at de har blitt enige om at hvis det er beskjeder som må gis som haster så ringer Marte til Suaada. Hvis Suaada får en tekstmelding så vet hun at det ikke er noe som haster og at hun kan vente til hun kommer hjem og få hjelp av mannen sin eller barna til å formidle beskjeden fra Marte.

- I tillegg til dette skal vi nå søke NAV om støtte til et hjelpemiddel, en app som kan oversette tekst til tale, slik at det vil bli enda lettere for Suaada, forteller Marte.

- Vi skal også sørge for god ivaretakelse fremover, og Suaada vil, som andre medarbeider hos oss, få jevnlig oppfølging og besøk av en av våre avdelingsledere i NEAS.

Samfunnsansvar

NEAS har tidligere rekruttert 5 ansatte gjennom Ringer i Vannet, og prosjektleder for Ringer i Vannet i Trøndelag, Janne Krohn-Hansen forklarer suksesshistorien slik.

- Marte stoler på systemet som Ringer i Vannet har bygd opp. Hun stoler på konseptet, på prosjektleder og ikke minst på den veiledningen hun får fra attføringsbedriften, sier Janne.

Hun presiserer at Fretex følger opp tett, både på ledernivå og opp imot den ansatte, den tette oppfølgingen gir trygghet både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og er noe av nøkkelen til hvorfor man lykkes så godt med rekruttering av mennesker som har stått utenfor arbeidslivet i Ringer i Vannet-prosjektet.

- I tillegg er vi selvsagt avhengige av å ha med oss arbeidsgivere som Marte, som tar samfunnsansvar og ser muligheter der andre kanskje bare ser utfordringer, sier Janne. 

Suaada er også raskt ute med å rose sin arbeidsgiver.

- Marte er flink til å legge til rette, hun har tenkt på hvilken arbeidsplass som passer for meg og hvilket arbeidsmiljø jeg kan trives i, sier Suaada.

Stolthet

Suaada smiler hjertelig når hun får spørsmål om hva det er som har motivert henne til ikke å gi opp i søken etter en jobb.

- Familien min, både mannen min og barna mine har støttet meg og oppmuntret meg hele veien, forteller Suaada, og Khalid legger til at det har skjedd en forandring med kona hans

- Det har skjedd noe med stoltheten hennes, forteller Khalid. Tidligere så ville hun ikke treffe på kjente ute fordi hun ikke ønsket å fortelle at hun fremdeles "bare" var i enda en praksis, men nå stopper hun bekjente på gata for å fortelle om hvor bra hun har det.

- Jeg er så glad for å ha fått denne jobben, sier Suaada. Det betyr mye for både meg og familien min, nå ser jeg bare fremover.

Ringer i Vannet bistår NHOs 23.000 medlemsbedrifter med rekrutering av arbeidskraft. Prosjektet kartlegger bedriftenes behov og søker å finne riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid. Les mer om Ringer i Vannet her

NEAS ble 1.juni kjøpt opp av Toma Gruppen og både Marte Derås og øvrige ansatte fortsetter i sine stillinger