NHO

Innhold

Medlemspanel: Bli med å forme NHO!

Kristin Skogen Lund i samtale med Hanne Markussen Eek, Franzefoss Minerals

Kristin Skogen Lund i samtale med Hanne Markussen Eek, Franzefoss Minerals, under Eierskapskonferansen 2018.

Vi ønsker tilbakemelding på politiske prioriteringer og aktuelle tema fra så mange som mulig av medlemmene våre. Derfor lanserer vi nå NHO medlemspanel.

Med bedriftenes tilbakemelding vil NHO kunne gjøre en enda bedre jobb for medlemmene. 

Gjennom NHO Medlemspanel kan vi enkelt sjekke hva du tenker om de politiske sakene NHO jobber med; hvilke medlemstjenester som er viktigst og hva vi bør utvikle for å dekke dine behov. 

Panelet er til for alle medlemmer av NHO og vi ønsker at så mange som mulig melder seg inn. Du velger selv hvilke saker du ønsker å gi tilbakemelding på. Medlemspanelet er digitalt og du vil bli spurt til råds ved viktige avgjørelser. Det tar bare noen minutter å gi tilbakemelding gjennom medlemspanelet. Vi vil også rapportere tilbake hva vi har gjort på bakgrunn av de innspillene vi får. 

Påmelding til NHOs medlemspanel gjøres enkelt ved å trykke på denne lenken

Det er viktig for NHO-fellesskapet å få bedre innsikt i hva enda flere av NHOs medlemmer mener; om alt fra politiske saker til medlemstjenester. Da er også sjansen større for at NHO vil kunne gjøre treffe enda bedre på medlemmenes behov og ønsker. Målet med medlemspanelet er altså å skape større nærhet til bedriftene og sikre større bredde i innsikten. 

Panelet vil bli en viktig stemme ved:
-          politiske veivalg
-          aktuelle saker
-          videreutvikling av NHOs arbeid

 Vi håper at NHO Medlemspanel blir en viktig plattform for gjensidig dialog mellom medlemmer og NHO.

Meld deg inn i dag!