NHO

Innhold

Nå kan du bestille tid for Skatteetatens tjenester på SUA

Logo for Servicesenter for utenlandske arbeidstakere.

Skatteetaten har fra 2. mai tilbud om timebestilling også på Servicesenter for utenlandske arbeidstakere.

Skal du søke om skattekort eller melde flytting til Norge så kan du bestille tid direkte hos Skatteetaten på SUA-kontoret. Du kan bestille 15 minutter inntil 14 dager frem i tid. Ved å bestille avtale på forhånd vil du få raskere betjening ved kø.

Dette er et tilbud for å reservere tid til tjenestene som Skatteetaten tilbyr som skattekort og melde flytting til Norge. Skal du benytte andre tjenester hos Politiet, UDI og Arbeidstilsynet må disse kontaktes i egne løp.

Trykk her for å bestille time.