NHO

Innhold

Nedgang i bygging av nye boliger bekymrer

Tord Lien

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien. Fotograf: Moment Studio

Næringslivets økonomibarometer viser at det hersker optimisme i Trøndersk næringsliv; ledigheten er lav og vareeksporten øker, men en nedgang i igangsetting av nye boliger bekymrer.

Næringslivets økonomibarometer for 2. kvartal i 2018 viser at bedriftene i Trøndelag er stadig mer positive til egen markedssituasjon. Arbeidsledighetstallene for regionen er også udelt positive. Arbeidsledigheten i Trøndelag har falt gjennom de siste kvartalene, og i mai var ledighetsraten rekordlave 1,2 prosent.
Allikevel er markedsutsiktene til de Trønderske bedriftene noe svakere enn landsgjennomsnittet.

- Dette illustrerer at vi kommer til å trenge en langsiktig plan for hvordan vi kan skaffe til veie mer kompetent arbeidskraft for bedriftene i Trøndelag, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien.
- Mangel på arbeidskraft er som kjent en av de største hindrene for bedriftene våre.

Sjømateksporten øker

Økonomibarometeret viser at vareeksporten utgjorde om lag 12 prosent av BNP i Trøndelag i 2016. Etter at veksten i vareeksporten avtok noe i 2016, økte vareeksporten igjen med 6 prosent i 2017, og sjømateksporten økte med hele 11 prosent.

Selv om tallene fra økonomibarometeret viser at næringslivslederne i Trøndelag er positive til markedssituasjonen og pilene for vareeksporten peker oppover, er det også tall fra analysen som gir grunn til bekymring.
Igangsetting av boliger vokste sterkt gjennom 2015, men har siden dette avtatt, og i de siste kvartalene har nedgangen vært enda større. Nedgangen gjelder også igangsetting av yrkesbygg.

- Byggenæringen er vår største næringen, og et fall i aktivitet her vil potensielt kunne påvirke sysselsettingen i Trøndelag, sier Tord Lien.
- Dette må politikerne ta på alvor når de jobber med arealplanlegging i vekstområdene.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: