Noen som passer for deg

Heidi Wang mottar Nyskapingsprisen 2016

Noen AS vant NHO Trøndelags Nyskapingspris 2016.

Heidi Wang søkte hjelp i helsevesenet da faren hennes ble rammet av demens, men ingen kunne gi henne støtten hun trengte. Da tok hun saken i egne hender.

- Da faren min ble syk, ble behovet for støtte og veiledning stort. Jeg var alltid på jakt etter «noen» som kunne gi svar eller tilby tjenester som ikke fantes, forteller Heidi Wang. Frustrert over byråkratiet i det offentlige helsevesenet, etablerte hun derfor Noen AS i 2008. Bedriften har spesialisert seg på tilbud og hjelp til demente eller andre med kognitiv svikt. Målet er å opprettholde livskvaliteten og helsen, for eksempel gjennom turer i skog og mark, kafébesøk eller andre aktiviteter i hjem og nærmiljø.

– Ingen vet hvordan sykdommen kan helbredes eller hvordan man kan stoppe utviklingen av den, men vi vet at det er mulig å leve godt med sykdommen, sier Wang.

Mange vil ha "noen"

Bedriften ble startet med penger Wang arvet av faren sin.
– Jeg høstet mange erfaringer mens han var syk, og oppdaget behovet for denne typen virksomhet. Og så var det viktig for meg å jobbe med noe som er meningsfylt, forteller hun.

Behovet for at «noen» er der og hjelper deg når du eller dine nærmeste rammes av sykdom, er åpenbart stort. Noen AS solgte tjenester fra dag én, og kjøperne er både kommuner og privatpersoner. Nå jobber bedriften med å utvikle et konsept som kan selges både nasjonalt og internasjonalt.

Godt grunnlag

– Jeg hadde bestemt meg for at jeg måtte gi meg etter to år dersom bedriften ennå ikke var blitt lønnsom. De siste årene har heldigvis dannet grunnlaget for både vekst og videre drift.

Vi er også en utviklingsaktør, og har for tiden viktige FoU-prosjekter gående, slik at vi stadig kan skape bedre og nye løsninger for målgruppen, presiserer Wang.

Tjenestetilbudet har utvilsomt blitt anerkjent, men Wang forteller at det har vært utfordrende å overbevise det offentlige helsevesenet om at en ny aktør kan tilby innovative, smidige og noen ganger bedre løsninger.

– Vi kan gjerne fortsette å stå som privataktør, men det forutsetter at samfunnet er mer åpen for Noens tjenester. Terskelen er høy for å henvise til oss. Trondheim og Steinkjer er de første kommunene som var ute med å tilby tjenestene våre, og det skal de ha all ros for, sier gründeren.

Samfunnsnyttig

Wang ønsker at Noens tjenester kan være et tilbud alle kan benytte seg av – uavhengig av lommebok. Derfor jobber hun for å få tjenestene unntatt fra momsplikten i første omgang, og for refusjonsbaserte ordninger.

Heidi Wang vet at prosessen kan ta lang tid, men hun har stor tro på at gode løsninger som Noen-konseptet kan bidra til systemendring. I årene som kommer vil det bli flere eldre, og mangel på helsepersonell. Wang er bevisst på å ta i bruk ubenyttet arbeidskraft, og ansetter blant annet personer som har vært helt eller delvis utenfor ordinært arbeidsliv av helsemessige årsaker.

– Samfunnet har ikke råd til at målgruppen ikke får de tilbudene den trenger. Det er god helse-økonomi i det vi gjør, påpeker hun.

Les mer om Noen her