Nye koronarestriksjoner i Trondheim kommune – hva betyr det for bedriftene?

NHO Trøndelag

Publisert

Fra og med 11. februar 2021 strammer Trondheim kommune på nytt inn smitteverntiltakene. De viktigste endringene som nå er innført er  påbud om hjemmekontor og stenging av treningssenter og lignende. I tillegg er det innført skjenkestopp klokken 22.00.  Bestemmelsene gjelder foreløpig frem til og med onsdag 17. februar 2021. Nedenfor gjennomgås nærmere hva dette betyr for bedriftene.

Skjenkestopp klokken 22.00

 Skjenkestopp for alkohol klokka 22.00 er innført.

  • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.
  • Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat.
  • Utelivsbransjen oppfordres til streng håndheving av skjenke- og smittevernregler. Bordbestilling skal være hovedregelen.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. Alle serverings- og skjenkesteder skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.

Trondheim kommune har i tillegg publisert denne veilederen for serverings- og skjenkesteder:

 

Stenging av treningssentre mv.

 Følgende virksomheter og steder skal holdes stengt:

  • Treningssentre
  • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.

Ordningen gjelder likevel slik at følgende kan holde åpent:

Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør og annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen omfattes ikke av stengingen.

  • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder

 Påbud om hjemmekontor

Fra og med 11.2.21 har Trondheim kommune fastsatt påbud om hjemmekontor i forskrift.

Alle arbeidsgivere må nå gjøre en vurdering av om det er praktisk mulig og hensiktsmessig å sende sine ansatte på hjemmekontor.

Det må deretter dokumenteres at de ansatte har fått beskjed om hvordan hjemmekontorpåbudet skal praktiseres i den enkelte bedrift.

Når er det praktisk mulig og hensiktsmessig å benytte hjemmekontor?

Påbudet betyr at ordning med hjemmekontor skal være hovedregelen der hvor det lar seg gjøre.

Forskriften gir imidlertid arbeidsgiver et skjønn og handlingsrom i forhold til hva som er praktisk mulig  og hensiktsmessig både med hensyn til  arbeidsmiljø og drift. Der hvor ansatte må være på jobb av hensyn til produksjon i produksjonsbedrifter, vil eksempelvis ikke hjemmekontor være praktisk mulig.

Forskriften åpner videre for at arbeidsgiver kan åpne for oppmøte på kontor for  ansatte som sliter med å jobbe fra hjemmekontor både psykisk og fysisk, f.eks på grunn av psykiske utfordringer, eller situasjoner hvor det er mer krevende å være på hjemmekontor på grunn av støy, bolig med liten plass og andre krevende hjemmeforhold. Se også veileder om smittevern på kontorarbeidsplassen.

NHO understreker at det er viktig at alle arbeidsgivere er sitt ansvar bevisst, og at ethvert oppmøte på arbeidsplassen naturligvis må følge de smittevernregler som gjelder.

Hvilken dokumentasjon kreves for at de ansatte har fått beskjed?

Plikten til å dokumentere innebærer at beskjeden om hvilke rutiner og systemer som gjelder på den enkelte arbeidsplass skal oppbevares og kunne fremvises dersom kommunen, som tilsynsmyndighet, ber om det. Det stilles ingen ytterlige formkrav til dokumentasjonen. Dersom beskjeden for eksempel er gitt ved en epost til de ansatte eller står på intranettside, er dette tilstrekkelig dokumentasjon.