Nysgjerrig, kreativ – og smart

Thomas Aune i Smart Media AS

Thomas Aune gikk fra å være lærling til å bli daglig leder i Smart Media. Fotograf: Smart Media.

Smart Media på Steinkjer har på få år gått fra å være en liten gründerbedrift til å være den største leverandøren av nettsideløsninger i Trøndelag. Smart Media er månedens bedrift i oktober.

Hver måned fremover vil vi i NHO Trøndelag presentere en av våre medlemsbedrifter som månedens bedrift, og i oktober har vi kommet til Smart Media.

Vi befinner oss i digitaliseringens tidsalder. Stadig flere arbeidsoppgaver digitaliseres og arbeidslivet, og de fleste bransjer, vil i økende grad i årene som kommer bli preget av både automatisering og digitalisering. Mange vil være avhengige av å tilegne seg digitale tjenester og kunnskap fra eksterne bidragsytere. Smart Media i Steinkjer har i over ti år vært en slik bidragsyter til både små og store bedrifter i Trøndelag.

Siden bedriften ble etablert på Høylandet i 2005 av gründer Alexander Kjølstad, har Smart Media levert nettsider til alt fra lokale låsesmeder til børsnoterte selskaper. Fra å være en liten bedrift med få ansatte har Smart Media i dag 13 ansatte, leverer rundt 200 nettløsninger i året, i tillegg til å drifte rundt 850 nettsider. Det gjør Smart Media til den største leverandøren av nettsideløsninger i Trøndelag og til en stor aktør også på landsbasis. - Vi har hatt en rivende god utvikling, sier daglig leder Thomas Aune. - Selvsagt har vi mange konkurrenter i markedet som også tilbyr nettsideløsninger, men det er nok ikke mange som kan levere den type spesialkompetanse som vi kan tilby. I tillegg til at vi lager selve nettløsningene har vi også en avdeling for drift og support som tar vare på våre kunder også etter at produktet er levert.

Jobben som hobby

Som en bedrift som lever av å levere kompetanse og oppdaterte digitale løsninger er Smart Media naturlig nok opptatt av rekruttering. - Blant våre 13 ansatte har vi både utviklere, prosjektledere, support-medarbeidere og administrativt ansatte, forteller Aune.

- Vi er selvsagt avhengige av at folk har riktig kompetanse, men først og fremst er vi avhengige av å ha medarbeidere som er nysgjerringe på faget sitt, kreative og oppfinnsomme.

- Det er de ansatte som holder bedriften oppdatert. Mange har også jobben sin som hobby, leser seg opp på bransjeblader, sysler med utvikling av spill eller prøver ut andre ideer. Det er en av nøklene til at vi klarer å utvikle oss som bedrift og komme med nye løsninger og ideer.

Fra å være en liten bedrift med få ansatte har Smart Media i dag 13 ansatte, leverer rundt 200 nettløsninger i året, i tillegg til å drifte rundt 850 nettsider.Fotograf: Smart Media

#205

Fra lærling til daglig leder

Selv har Thomas Aune hatt litt av en reise i Smart Media. Han startet med utplassering i bedriften da han gikk på videregående. Senere ble han bedriftens første lærling, i mediegrafikkfaget, før han etter hvert lærte seg koding og rykket opp til prosjektleder med personalansvar. Da gründer Alexander Kjølstad etablerte konsernet Smart Norway tok Thomas over som daglig leder. - Det er en stor fordel for meg i dag at jeg har gått gradene i bedriften, sier Aune. - Det kommer godt med å ha hatt så mange praktiske oppgaver i bedriften og vite hvordan produksjonen foregår når jeg som leder skal delegere oppgaver.

Lokale talent

Som første bedrift i landet fikk Smart Media tilpasset læreplan for lærlinger i mediegrafikkfaget digitalt, og i løpet av de siste årene har bedriften hatt fem lærlinger, i tillegg til at de med jevne mellomrom tar inn elever på arbeidspraksis. - Vi har en god dialog med skolene i området. Vi vil jo gjerne finne lokale talent, og det er viktig at ungdommene skal vite om oss og hvilke muligheter som finnes i det lokale næringslivet.

De fleste ansatte i Smart Media er fra Steinkjer-området, men bedriften har også rekruttert ansatte fra andre deler av landet. - Å finne nok kompetente folk å velge i er alltid en utfordring, men vi har vært veldig heldige med vår rekruttering, og vi har nok også blitt ansett for å være en attraktiv bedrift å jobbe i.

Innovasjonscampus

Selv om bedriften har vært gjennom en stor utvikling siden oppstarten for litt over ti år siden vil det skje mye også i tiden fremover. - Hvis du spør hvor vi er om ti år så er svaret at vi definitivt fremdeles befinner oss i Steinkjer, men når Innovasjonscampusen på Nord Universitet står ferdig bygd i løpet av 2019, så flytter vi inn dit sammen med flere kompetansebedrifter i området, sier Aune.

- Den største utviklingen i årene som kommer vil derimot være innenfor bransjen vi operer i. Teknologien endrer seg raskt og for å være i forkant med de digitale løsningene må vi også utvikle oss kontinuerlig. Det er i grunn sjeldent at en bedrift av vår karakter i denne bransjen holder det gående i mer enn fem år, men vi har klart det og det har vi stor tro på at vi også skal gjøre i fremtiden.

Les mer om Smart Media