NHO

Innhold

Nytt tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Nyhet, Seriøst arbeidsliv, NHO Trøndelag

Publisert

Byggeplass

Tettpå: skal bidra til å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen.

tettpå: er et tverretatlig tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Hovedpartnere er Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten og formålet med tettpå: er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen.

Initiativet skal påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg av håndverkere, i tillegg til å fungerer som en markedskanal og los for forbrukere i bygge- og oppussingsmodus.

Kort om tettpå:
  • Veiledere ringer til privatpersoner som har søkt om byggetillatelse eller som har kjøpt bolig- eller fritidseiendom for å informere om hva de bør sjekke, og hvor de gjør det.
  • Forbrukerne får også vite om hva slags plikter og rettigheter de har.
  • Hovedpartnere i tettpå: er Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten.
  • Tiltaket gjennomføres i flere kommuner i Buskerud, Vest-Agder, Vestfold, Telemark og Trøndelag.
  • Landsdekkende samarbeidspartnere er Direktoratet for Byggkvalitet, Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet, Finans Norge, Norges Eiendomsmeglerforbund, Norsk takst, Samarbeid mot svart økonomi – SMSØ (LO, NHO, YS, Unio, KS og Skatteetaten).

Veileder
Det er utarbeidet egne veiledere for alle de kommunene som er med i tettpå
Her kan du se veilederen for tettpå:Trondheim

I veilederen får du råd og tips om hvordan du kan være med på å forebygge arbeidslivskriminalitet og bidra til et sunt og godt arbeidsliv i ditt nærmiljø og i Norge.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: