Ocean Space Centre nærmere realisering

Ocean Space Centre - illustrasjon

#120.

Regjeringen har i dag besluttet å videreføre arbeidet for å realisere Ocean Space Centre i Trondheim.

Ocean Space Centre er fremtidens laboratorie- og kunnskapssenter for havrommet, en stor nasjonal satsing for forskning, innovasjon og utdanning i regi av SINTEF og NTNU. Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, er meget fornøyd med at regjeringen nå har valgt konsept og går videre med planleggingen av Ocean Space Centre.

- Ocean Space Center vil være et viktig bidrag til at Norges lederrolle som havnasjon opprettholdes i fremtiden, sier Lien
- Koblingen mellom ressursene i og under havet og kompetanse og teknologi, har tjent Norge svært godt og vil fortsette å gjøre det fremover. Vår stolte fortid som havnasjon sikrer også ei stolt fremtid.

Les mer på Adressa: Seks milliarder til nytt forskningssenter i Trondheim

Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Planleggingen av Ocean Space Centre startet allerede i 2005, og ulike konsepter har vært utredet. I mars 2018 la SINTEF og NTNU fram et modifisert konsept, som nå er kvalitetssikret i henhold til statens prosjektmodell. Kvalitetssikringen viser at konseptet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. På dette grunnlaget har regjeringen besluttet å videreføre arbeidet.

Les mer på SINTEFs nettsider