NHO

Innhold

Økt inkluderingsvilje

Nyhet, NHO Trøndelag

Publisert

Hender som holder hverandre

Tall fra næringslivets økonomibarometer viser at andelen bedrifter som rekrutterer personer som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging er økende.

Tall fra næringslivets økonomibarometer viser at andelen bedrifter som rekrutterer personer som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging er økende.

Tidligere i år ble næringslivets økonomibarometer for andre kvartal 2019 lansert. I arbeidet med rapporten fikk medlemsbedriftene i NHO også en rekke spørsmål som gjelder deres holdning til, og erfaring med arbeidsinkludering. Resultatet viser at andelen bedrifter som rekrutterer personer som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging har økt de tre siste årene.

37 prosent av bedriftene oppgir at de har ansatt personer som trenger ekstra oppfølging eller tiltak for å komme i jobb i løpet av de siste 3 årene, men undersøkelsen viser også at 33 prosent av bedriftene har ansatt personer som trenger ekstra oppfølging bare i løpet av de siste 12 månedene. Inkluderingsviljen har altså vært nesten like stor de siste 12 månedene som de siste 3 årene til sammen. 

- Her er det god grunn til å gi ros til alle våre medlemsbedrifter som har arbeidsinkludering høyt på agendaen og som rekrutterer nye medarbeidere som av ulike årsaker har stått på utsiden av arbeidslivet, sier Janne Krohn-Hansen, prosjektleder for Vi inkluderer! i NHO. 

Andelen bedrifter som har rekruttert personer som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging varierer i forhold til antall ansatte i virksomhetene. Hele 52 prosent av bedriftene som har 100 eller flere ansatte har rekruttert personer med ekstra behov for oppfølging i løpet av de siste tre årene. Tilsvarende tall for bedrifter med opptil 9 ansatte er 27 prosent.

- I løpet av de siste tre årene er det bedrifter med mellom 50-99 ansatte som har rekruttert flest personer med behov for ekstra oppfølging, i snitt har disse bedriftene rekruttert nærmere 8 personer med behov for ekstra tilrettelegging, sier Krohn-Hansen.
- Det som kanksje er spesielt gledelig er at også de minste bedriftene med opptil 9 ansatte i snitt har rekruttert 2 medarbeidere med behov for ekstra oppfølging.

I tillegg til forskjeller mellom bedriftene i forhold til størrelse er det også stor variasjon knyttet til de ulike regionene i NHO. Tallene viser at det er NHO Agder som ligger på topp. 46 prosent av medlemsbedriftene i denne regionen har i løpet av de siste tre årene rekruttert personer med ekstra behov for tilrettelegging. På plassene bak NHO Agder finner vi Trøndelag (45 prosent), Møre og Romsdal (43 prosent), Buskerud (42 prosent) og Vestfold (42 prosent).
I løpet av de 12 siste månedene er det NHO Møre og Romsdal og NHO Buskerud som har den høyeste andelen av medlemsbedrifter som har inkludert personer som står utenfor arbeidslivet (42 prosent), tett fulgt av regionene Agder, Vestfold og Trøndelag.

Tabell I: Andel bedrifter som har rekruttert personer som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging fordelt på regioner

Arbeidsinkludering tall fra økonomibarometeret

Andel bedrifter som har rekruttert personer som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging fordelt på regioner

 

Næringslivets økonomibarometer måler også bedriftenes holdning til hvor aktivt de selv opplever at de jobber med arbeidsinkludering. Over 60 prosent av bedriftene er helt eller ganske enig i at de jobber aktivt/konkret med arbeidsinkludering. Hele 72 prosent av bedriftene i Agder og Trøndelag oppgir at de jobber aktivt/konkret med inkludering, mens tilsvarende tall for Troms og Buskerud er henholdsvis 70 og 69 prosent.


Tabell II:
Hvor enig eller uenig er du i at bedriften jobber aktivt/konkret med inkludering?

Arbeidsinkludering tall fra økonomibarometeret

Hvor enig eller uenig er du i at bedriften jobber aktivt/konkret med inkludering?


Det finnes mange ordninger som bedriftene kan benytte seg av når de skal rekruttere personer som trenger ekstra oppfølging, men næringslivets økonomibarometer viser at ikke alle ordningene er like godt kjent blant bedriftene.
Lønnstilskudd og sykepenger i arbeidsgiverperioden er ordninger som er godt kjent, mens bedriftene vet mindre om mentor- og inkluderingstilskudd, samt mulighetene for å ta fagbrev på jobb.

Tabell III: Hvilke av følgende ordninger for rekruttering av personer som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging kjenner du til?

Arbeidsinkludering tall fra økonomibarometeret

Hvilke av følgende ordninger for rekruttering av personer som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging kjenner du til?


- Vi har alle en jobb å gjøre for å informere bedriften om ordningene de kan benytte seg av, sier Krohn-Hansen.
- Mange bedrifter tar allerede et stort samfunnsansvar, men potensialet for å inkludere flere i arbeidslivet er stort.

Her kan du se alle tallene om arbeidsinkludering fra økonomibarometeret 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: