Partssamarbeid lønner seg

SINTEF-rapport

Ny SINTEF-rapport viser at et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet er bra for bunnlinja.

NHO og LO i Trøndelag har de siste tre årene samarbeidet om prosjektet «Bransjeløft gjennom partssamarbeid i bygg- og anleggsnæringen i Trøndelag». Seks bygg- og anleggsbedrifter har deltatt i prosjektet og SINTEF har bidratt med følgeforskning.
Målet har vært å finne ut hvordan man får mer ut av partssamarbeidet mellom ledelsen og de ansatte i bedriftene og om det faktisk er lønnsomt.

SINTEFs evaluering av prosjektet viser at samarbeidslinja på den enkelte bedrift er styrket og at utviklingen av dette samarbeidet har lagt grunnlaget for bedre lønnsomhet.

Viktig konkurransefortrinn

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, er imponert over resultatene.
- Dette prosjektet viser at et godt og utvidet partssamarbeid er lønnsom. Hvis systemet brukes godt gir det også utslag på bunnlinja, og da blir det også mer penger å fordele til ansatte, eiere og storsamfunnet, sier Lien.
- Prosjektet viser dermed at partssamarbeidet kan være et viktig konkurransefortrinn i møte med useriøse aktører i bygg- og anleggsbransjen.  

SINTEF-rapporten viser at det er særlig to forhold det er viktig å ha fokus på i arbeidet med å utvikle det utvidede partssamarbeidet:

  • Legge til rette for trening og etablering av tillit
  • Sørge for forankring ut over hovedtillitsvalgt og daglig leder i hver enkelt bedrift.

Les SINTEF-rapport: Bransjeløft gjennom partssamarbeid i bygg- og anleggsnæringen i Trøndelag

Prosjektet er finansiert av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF). Les mer om HF