Alexander Olden med kolleger på Radisson Blu Royal Garden

Alexander Olden skulle egentlig være i arbeidspraksis hos Radisson Blu Royal Garden i 3 måneder, men gjorde så godt inntrykk at hotellet ikke turte annet enn å tilby han ansettelse etter kort tid.

På Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim går en meget fornøyd servicetekniker. Etter en kort praksisperiode fikk Alexander Olden tidligere i år fast jobb ved hotellet gjennom NHO-prosjektet Ringer i Vannet.

Alexander, som tidligere jobbet som forskalingssnekker, ble skadet i jobbsammenheng og har lenge vært på utkikk etter en annen type jobb. På grunn av helseutfordringene så var det ikke så lett å komme seg inn i arbeidslivet igjen, men gjennom arbeids- og inkluderingsbedriften Escala så dukket det opp en ny sjanse.

Rekrutteringsavtale

Da HR-ansvarlig ved Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim, Janne Langø fikk en åpning for nyansettelse etter at en av hotellets ansatte sluttet, tok hun kontakt med Escala for å se om de kunne finne en aktuell kandidat. 
Royal garden har tegnet rekrutteringsavtale med Ringer i Vannet og har også tidligere gjort seg gode erfaringer ved denne måten og rekrutterer på.

Slik ble det til at Alexander startet i en praksisperiode hos hotellet. I utgangspunktet skulle praksisen vare i tre måneder, men hotellet var så fornøyd med jobben Alexander gjorde at de ikke turte å gjøre annet enn å tilby han ansettelse kun etter kort tid. 
Teknisk sjef ved hotellet, Robert Duncan, forteller at Alexander er en perfekt match både, ikke bare i forhold til arbeidsoppgavene, men også når det gjelder arbeidsmiljøet og kommunikasjonene med hotellets gjester.

Får en viktig mulighet

Ringer i Vannet bistår NHOs 23.000 medlemsbedrifter med rekrutering av arbeidskraft. Prosjektet kartlegger bedriftenes behov og søker å finne riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid. For Radisson Blu Royal Garden har samarbeidet med Ringer i Vannet vært en del av et ønske om å ta større samfunnsansvar.