Stort behov for fagarbeidere

Publisert

Graf som viser kompetansebehov etter utdanningsnivå

Kompetansebehov etter utdanningsnivå, kompetansebarometer 2018.

NHOs kompetansebarometer for 2018 viser et stort udekket kompetansebehov blant bedriftene i Trøndelag og at det er etterspørselen etter fagarbeidere som er størst.

Denne uken lanseres NHOs kompetansebarometer for 2018. Tallene for Trøndelag viser at i underkant av 2 av 3 bedrifter har et udekket kompetansebehov. På landsbasis svarer også 4 av 10 av bedriftene med udekket kompetansebehov at de har tapt kunder eller markedsandeler som følger av kompetansemangelen.

- Dette tyder på at vi har et utdanningssystem som ikke leverer godt nok den kompetansen arbeidslivet trenger, sier Anna Brustad Moe, politisk rådgiver i NHO Trøndelag.
- Det er problematisk, fordi tilstrekkelig og forutsigbar tilgang på relevant kompetanse er en forutsetning for kunnskapsbasert verdiskaping og produktivitet i norsk næringsliv.

Yrkesfaglig utdanning er ettertraktet

 På lik linje med fjorårets kompetansebarometer viser årets tall at yrkesfaglig videregående utdanning er ettertraktet blant NHOs medlemsbedrifter i Trøndelag. Om lag 2 av 3 bedrifter i Trøndelag oppgir at de vil ha behov for å rekruttere folk med yrkesfaglig videregående utdanning de neste fem årene.

- Det er aller størst etterspørsel etter kompetanse fra fagene teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk og elektrofag, men det totale kompetansebehovet blant bedriftene i Trøndelag er mye bredere enn som så, sier Brustad Moe.

-  Vi vet blant annet at havbruksnæringen på Fosen og i Ytre Namdal trenger flere folk med havbruks- og prosessfaglig kompetanse, MM Karton FollaCell i Verran trenger kjemi- og prosesslærlinger, Skogmo Industripark i Overhalla trenger betongarbeidere, det mangler frisører i hele fylket og vi får stadig innspill fra restauranter og hotell som trenger flere servitører, kokker og fagkompetanse fra restaurant- og matfag.

God bekreftelse

SSB anslår at vi med dagens gjennomføringsandel vil mangle inntil 90.000 fagarbeidere i 2035. For næringslivet er det avgjørende at vi fortsetter å jobbe for at flere skal velge yrkesfag, og at flere gjennomfører en yrkesfaglig utdanning.

- Når NHOs kompetansebarometer viser at det er behov for svært mange flere arbeidstakere med yrkesfaglig kompetanse så er dette en god bekreftelse for alle som har valgt yrkesfag på videregående skole, sier Brustad Moe.
- Det er også en viktig pekepinn for alle rådgivere i skoleverket og alle foreldre som skal gi råd i utdanningsvalg i årene fremover.

Les mer om NHOs kompetansebarometer 2018