Graf som viser bedrifter i Trøndelags kompetansebehov

NHOs kompetansebarometer viser at bedriftene i Trøndelag har stort behov for yrkesfaglig kompetanse de neste årene.

NHOs kompetansebarometer viser at 2 av 3 bedrifter i Trøndelag har et udekket kompetansebehov. – Det er fortsatt betydelig mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien.

NHOs kompetansebarometer for 2017 viser at det er et stort gap mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse. Hele 2 av 3 bedrifter i Trøndelag har et udekket kompetansebehov, noe som er høyere enn gjennomsnittet i landet hvor 6 av 10 rapporterer det samme. På landsbasis svarer også 4 av 10 av bedriftene med udekket kompetansebehov at de har tapt kunder eller markedsandeler som følger av kompetansemangelen. - Det er fortsatt en mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien. - Dette tyder på at vi har et utdanningssystem som ikke leverer godt nok den kompetansen som arbeidslivet trenger.

Fortsatt stort behov for fagarbeidere

Blant NHOs medlemsbedrifter i Trøndelag er det spesielt stor etterspørsel etter fagarbeidere. Nær 70 prosent av bedriftene i Trøndelag oppgir at de vil ha behov for å rekruttere folk med yrkesfaglig videregående utdanningen de neste fem årene. Etterspørselen er spesielt stor etter yrkesfaglig kompetanse innen teknikk og industriell produksjon, bygg- og anlegg og elektrofag. - Vi må fortsette å jobbe for at flere velger yrkesfag, sier Lien. - For å motvirke mangelen på fagarbeidere trenger vi både effektive lærlingklausuler i offentlige anbud, økt tilskudd til lærebedriftene og vi må satse på tidlig innsats slik at flere kvalifiserte elever søker seg til yrkesfag.

Stort behov for yrkesfaglig kompetanse i Trøndelag. Illustrasjon: NHO

#205

Enda viktigere med utdanning

For første gang har vi også spurt bedriftene om hvilke konsekvenser de anser at digitalisering/automatisering vil ha med hensyn til kompetansebehovet de neste fem årene. 2 av 3 bedrifter har, eller planlegger, å digitalisere og/eller automatisere de neste fem årene og dette påvirker også hvilken kompetanse det vil bli etterspørsel i årene som kommer. Bedriftene i Trøndelag svarer at de vil ha større behov for personer med yrkesfaglig utdanning (24 prosent) og fagskoleutdanning (26 prosent), mens hele 28 prosent av bedriftene sier de vil ha mindre behov for dem med kun fullført grunnskoleutdanning. - Kompetansebarometeret understreker at det fremover blir stadig viktigere å ha en utdanning, enten fagbrev, fagskole eller høyere utdanning, sier Lien. - Arbeidslivet stiller stadig større krav til kompetanse og jobber som ikke krever utdanning blir stadig færre. Kompetanse og utdanning vil være nøkkelen for å få jobb i fremtidens arbeidsliv.

Les mer: Avisa Sør-Trøndelag - Trønderske bedrifter vil ha ungdom med yrkesfag