Tradisjon for godt håndverk

Skiferhus på Oppdal

Minera Skifer er månedens bedrift i november. Fotograf: Ludvig Killingberg

I Oppdal går hundre år lange håndverkstradisjoner hand i hand med moderne teknologi. Resultatet er byggematerialer som like gjerne kan brukes til å innrede noen av verdens mest eksklusive butikker som til pipeheller på hus rundt om i Norge. Minera Skifer er månedens bedrift i november.

Hver måned fremover vil vi i NHO Trøndelag presentere en av våre medlemsbedrifter som månedens bedrift, og i november har vi kommet til Minera Skifer.

Bruk av skiferstein er i Norge forankret i en flere hundre år gammel historie. Kommersiell skiferproduksjon startet på midten av 1800-tallet, mens det vi kan kalle industriell skiferproduksjon startet på 1920-tallet. I skiferbygda Oppdal ble åpningen av Dovrebanen et stort vendepunkt. Før ble mesteparten av produksjonen solgt til bygda, men med Dovrebanen hadde man fått en måte å frakte skiferen ut av bygda på.

Selv om mye har endret seg siden starten på den kommersielle produksjonen av skifer står også mye uforandret; skiferen tar 800 millioner år å skape, og det må fremdeles godt håndverk til for å nyttiggjøre materialet.

Skandinavias ledende produsent

Oppdalsbedriften Minera Skifer er i dag Skandinavias ledende skiferprodusent med rundt 120 ansatte og produksjon både på Oppdal, Otta og Offerdal i Sverige.  Det har vært flere eiere inne i bildet i løpet av bedriftens lange historie, men i dag er den eid av to lokale eiere, i tillegg til en investor. En av disse lokale eierne er daglig leder i Minera Skifer, Arnstein Sæteren. 

- Du kan vel si at jeg er 2. generasjons eier, da det var min far som startet bedriften slik vi kjenner den i dag, i 1948, sier Sæteren.

Mange forbinder nok skiferen med utendørs belegning, tak og fasade, men hos Minera har det skjedd en stor utvikling av produkter de senere årene. - I dag har vi mellom 800-1000 produkter i vår portefølje, sier salgs- og markedssjef Ane Gorset. - Tradisjonelt har skiferen vært brukt mye utendørs, men etter hvert har det utviklet seg mer og mer i retning av produkter til innendørs bruk, som for eksempel benkeplater, flis og også skifermøbler.

Minera Skifer har blant annet levert skifer til Boston Public Library. Fotograf: Minera Skifer

#205

Boston Public Library

Den robuste kvaliteten på skiferen og de mange bruksmulighetene har også ført til at bedriften har levert skifer til store prosjekt også i utlandet.

- Vi har levert skifer til over 80 land rundt om i verden, sier Gorset. - Mange er nok ikke klar over at vi har levert skifer både til Boston Public Library og til 50 Cartier butikker i verden - Oppdalsskiferen er 750 millioner år gammel og det er en direkte sammenheng mellom den geologiske alderen og kvalitet på skiferen, og dette er det mange som har fått øynene opp for.

Selv om Minera Skifer eksporter til utlandet så er det fremdeles hjemmemarkedet som er størst. - Våre kunder er hovedsakelig forhandlere som igjen leverer til både privatkunder og til det offentlige, forteller Sæteren. - Vi opplever også at det har blitt mer fokus på bærekraft og kortreiste produkter de siste årene og det har selvsagt også slått positivt ut for vår del med tanke på hjemmemarkedet.

Med årene har produksjonen endret seg i form av at man har fått inn teknologiske hjelpemidler, men skiferproduksjon er fremdeles et håndverk. Fotograf: Minera Skifer

#205

Steinen må leses

Tar man en tur inn i produksjonen til Minera Skifer kan man la seg fascinere av kombinasjonen av tradisjonelt håndverk og moderne teknologi. 

- Med årene har produksjonen endret seg i form av at vi har fått inn teknologiske hjelpemidler, men skiferproduksjon er fremdeles et håndverk, sier Sæteren. - Steinen må leses på en annen måte enn for eksempel marmor – her må man se på lagene og studere hvordan steinen er satt sammen. På mange måter så bruker vi de samme verktøyene som man gjorde for 100 år siden. 

De ansatte i produksjonen har ulik bakgrunn. De fleste bor i og rundt Oppdal, og det er heller ikke uvanlig at noen jobber i skiferproduksjon på fjerde generasjonen. - Det kan bli steinhugger av alle, og de fleste som jobber hos oss har også tatt fagbrev underveis, forteller Sæteren. - I Minera sier vi at vi må ha to ressurser på plass for å lykkes; forekomsten av skifer og de ansatte. Jeg vil påstå at vi er godt rustet på begge områdene. 

I og med at steinhugging er et tungt fysisk arbeid er det stort fokus på HMS i bedriften. - I tillegg til selve faget er det også viktig for oss at de ansatte lærer hvordan man jobber riktig med kroppen, derfor har vi også en egen fysioterapeut tilgjengelig for de ansatte, sier Gorset.

Oppdalsskiferen er 750 millioner år gammel. Fotograf: Minera Skifer

#205

Innovasjon og nye bruksområder

På spørsmål om hvor Minera Skifer befinner seg 10 år frem i tid trekker både Sæteren og Gorset frem innovasjon.

- Det ligger i skiferens natur at utvikling av produkter tar tid, men vi er innovative og ønsker å fortsette med å utvikle oss og være i front, sier Gorset.

Gorset forteller videre at de hvert år arrangerer noe de kaller Skifercamp for 30-40 arkitektstudenter der utfordrer studentene på ulike oppgaver og problemstillinger for å finne frem til nye ideer. - Denne type produktutvikling håper jeg vi skal gjøre enda mer av, sier Gorset. - Jeg håper også at vi har funnet nye bruksområder for skiferen og at vi fortsetter arbeidet med å gjøre produktet vårt tilgjengelig for alle, sier Sæteren.

Les mer om Minera Skifer