Trønderbilene kjører fremover

Nyhet, NHO Trøndelag

Publisert

Bussjåfør

Trønderbilene er månedens bedrift i februar.

I Levanger ligger hovedkontoret til et av Norges største busselskaper. Trønderbilene er månedens bedrift i februar.

Månedens bedrift

  • I NHO Trøndelag har vi mange flotte medlemsbedrifter, og disse ønsker vi å vise frem.
  • Derfor vil vi hver måned fremover presentere månedens bedrift.
  • Utvelgelsen skal speile bredden blant våre medlemsbedrifter i forhold til både bransje og geografi

I Levanger ligger hovedkontoret til et av Norges største busselskaper. Historien til Trønderbilene går helt tilbake til Fylkesbilene i Nord-Trøndelag i 1920, den gang eide fylkeskommunen 100 prosent av foretaket. i 1998 ble navnet endret til Trønderbilene, selskapsformen ble endret til AS og i 1999 kjøpte Fosen Trafikklag 66 prosent av aksjene.

- Etter at Fosen Trafikklag fusjonerte med Torghatten kjøpte også Torghatten de siste 34 prosent av aksjene fra fylkeskommunen i 2011, forteller Vidar Kjesbu, administrerende direktør i Trønderbilene.
- Selv om vi i dag er heleid av Torghatten har vi hele vår historie med oss og vi ser frem til å feire 100-års jubileum neste år.

#205

Vidar Kjesbu er administrerende direktør i Trønderbilene

 

Vunnet anbud i Sverige

I dag er Trønderbilene et konsern med 740 ansatte, om lag 550 busser og ca. 720 millioner kroner i omsetning. På vegne av oppdragsgivere drifter Trønderbilene rutebuss, skolebuss og helsebuss i Trøndelag, Oppland, Hedmark og Telemark. I tillegg tilbyr bedriften kommersielle tjenester som turbuss og verksted. Per i dag har konsernet tre verkstedsselskap; Steinkjer, Støren og Åfjord.

- Vi har vårt største nedslagsfelt i Trøndelag, men om lag 40 prosent av omsetningen vår ligger sør for Dovre, sier Kjesbu.
- For første gang har vi også tatt steget ut over landegrensene og vunnet et stort anbud i Sverige.

 

Sterk vekst

Etter at selskapet ble privatisert har Trønderbilene opplevd en lang periode med sterk vekst. Både noen oppkjøp, blant annet av Gauldal Billag AS, og det at Trønderbilene har vunnet en lang rekke anbud de senere årene, har ført til en sterk omsetningsvekst til om lag 720 millioner i 2018.

- Den positive veksten skyldes en solid laginnsats fra alle ansatte, men også det at vi har en eier som ser verdien i å ha et robust regionalt basert busselskap i Trøndelag, sier Kjesbu.
- Både fylkeskommunen, Fosen Trafikklag og Torghatten har alle støttet selskapet på en meget god måte og bidratt til positive utviklingen selskapet har hatt.

#205

Trønderbilene er månedens bedrift i februar.

 

Transportsektoren som helhet er også i stadig utvikling og står, i likhet med mange andre næringer, foran store endringer både i forhold til digitalisering og miljø. Å holde seg oppdatert og i forkant av denne utviklingen er avgjørende, også for Trønderbilene.

- Det å henge med på kompetanse, kvalitet, miljø og IT er ikke bare noe vi sier i festtalene, det er beinharde realiteter, forteller Kjesbu.
- Vi konkurrer med alle de store nasjonale selskapene, også de svenske. For å kunne hevde oss i konkurransen må vi være på ballen selv om utviklingen går raskt.


Stort fokus på miljø

Vidar Kjesbu forteller også at det offentlige er med på å dra kollektivbransjen fremover, spesielt på miljøsiden.
- Det gjøres mye bra fra de offentlige oppdragsgivernes side. Det er blant annet stort fokus på miljø, kvalitet og strenge krav til drivstoff, forteller Kjesbu.
- Det stilles også vanligvis krav om høysete Euroklasse og for hver Euroklasse så skjer det en utslippsreduksjon.

En annen utfordring kollektivbransjen står ovenfor er rekruttering. På landsbasis så regner man med at man trenger 1000 nye bussjåfører årlig, men foreløpig har ikke Trønderbilene hatt store utfordringer med å få tak i kompetanse.

#205

Trønderbilene har også tre verkstedsselskap på tre ulike lokasjoner.


- Situasjonen er nok noe bedre i distriktene og vi har vært heldige med å ha en relativt stabil arbeidstokk, sier Kjesbu.
- Samtidig innser vi at det også for oss kan bli utfordrende i årene som kommer, derfor har vi jobbet mye blant annet for å få på plass lærlinger.
- Jeg tror også at det er viktig at vi framsnakker både yrket og arbeidsplassen. Bussjåfør er et flott yrke, det er behov for arbeidskraften, det er trygge og gode arbeidsplasser og det har også vært en god lønnsøkning de siste årene.

Gode velferdstiltak

En god strategi for rekruttering handler også om å beholde de ansatte man har, og med en stabil arbeidsstokk så er det mye som tyder på at ansatte i Trønderbilene trives godt. I alle fall har selskapet et stort fokus på velferdstiltak.

- Vi satser mye på ulike velferdstiltak for de ansatte, forteller Kjesbu.
- Vi har blant annet hytter i Åre, Oppdal og Hafjell som de ansatte kan låne, i tillegg til en velferdskasse som gjør at vi kan organisere hyggelige turer.

#205

Neste år kan Trønderbilene feire 100-årsjubileum.


Det siste i rekken av velferdstiltak har også fått en del oppmerksomhet utenfor bedriften. I Trønderbilene er det nemlig satt i gang en gå-aksjon der alle som ønsker det blir utstyrt med skritt-teller og den første som kommer til 500.000 skritt får et gavekort på 5.000 kroner. Bedriften deler også ut 10 gavekort på 1.000 kroner som trekkes blant alle dem som har nådd målet i løpet av 10 uker.
- Bussjåføryrket er jo et ganske stillesittende yrke, derfor er denne konkurransen midt i blinken for oss, sier Kjesbu.
- Det er også viktig at det er et lavterskeltilbud. Ofte kan slike aksjoner være for krevende og omfattende, men her er det enkelt å bli med.

 

Lokal styringsrett

Selv om Trønderbilene har vært i stor utvikling de siste årene er det ingen ting som tyder på stillstand. På spørsmål om hvor selskapet er om 10 år trekker Vidar Kjesbu frem videre vekst.

- Jeg håper at vi kan drive bedriften med videre lønnsom vekst. Vi ønsker ikke bare å fortsette å vokse innen kollektivfeltet, men også innenfor områder som er beslektet med den virksomheten vi driver i dag. Vi har engasjert oss i annen næringsvirksomhet i regionen og vi skal fortsette å være med å bidra til utvikling av lokalt næringsliv.
- Vi skal uansett beholde vår base i Trøndelag. Selv om vi er eid av Torghatten ligger beslutningskraften her på Levanger og vi har et styre som også er forankret i Trøndelag. Det er viktig for oss og jeg håper også at omverdenen vår ser verdien av å ha lokale bedrifter av en viss størrelse med lokal styringsrett.

Les mer om Trønderbilene