Trøndersk matkultur fra Inderøy

Nyhet, NHO Trøndelag

Publisert

Håvard Gausen, daglig leder i Inderøy Slakteri

Daglig leder i Inderøy Slakteri, Håvard Gausen.

I år er det nøyaktig 80 år siden Jonas Pedersen startet Inderøy Slakteri, med to tomme hender og en kniv. Han fattet tidlig interesse for soddkoking og gjennom samarbeid med flere av bygdekokkene satte han soddkokingen i system. Selv om mye har endret seg på 80 år er soddoppskriften fremdeles den samme. Inderøy Slakteri er månedens bedrift i desember

Månedens bedrift

  • I NHO Trøndelag har vi mange flotte medlemsbedrifter, og disse ønsker vi å vise frem.
  • Derfor vil vi hver måned fremover presentere månedens bedrift.
  • Utvelgelsen skal speile bredden blant våre medlemsbedrifter i forhold til både bransje og geografi

I år er det nøyaktig 80 år siden Jonas Pedersen startet Inderøy Slakteri, med to tomme hender og en kniv. Selv om bedriften i dag ikke lengre er et slakteri er mange av tradisjonene som ble startet for 80 år siden tatt vare på; bedriften heter fremdeles Inderøy Slakteri og soddoppskriften er den samme i dag som den Jonas Pedersen kom frem til på 40-tallet.

- Min bestefar kom fra Telemark i 1938 og startet som bygdeslakter her på Inderøy, forteller daglig leder Håvard Gausen.
- Han fattet interesse for soddkoking og gjennom samarbeid med flere av bygdekokkene, som den gangen gjerne satte standarden for matproduksjon, satte han soddkokingen i system.

Foredle kunnskap

Målet var å foredle oppskriftene og kunnskapene til de lokale bygdekokkene til den best mulige smaksopplevelsen, og dette arbeidet la grunnlaget for Inderøy Slakteri slik vi kjenner bedriften i dag. 

- Teknologien og dimensjonene er større, men oppskriften er den samme, sier Håvard
- Bedriften har vært igjennom mange ulike byggetrinn opp igjennom årene og siden 1994 har vi vært en ren foredlingsbedrift, men vi er fremdeles et familieforetak på tredje generasjon, og fjerde generasjon er også på vei inn.

Hovedproduktet til Inderøy Slakteri er Inderøysodd, men bedriften produserer også spekemat, farseprodukter, kjøttboller, karbonader og pølser. I år lanserte de også noen nye produkter som en del av jubileumsmarkeringen og nå er både kjøttkraft, ertesuppe og kjøttsuppe fra Inderøy Slakteri å finne i butikkene.
- Interessen for de nye produktene har vært overveldende, spesielt kjøttsuppa har blitt godt tatt imot av markedet, mye på grunn av et lavt saltinnhold og mye grønnsaker - her ser vi et stort potensial i årene fremover, sier Håvard.


Pølsemakere med fagbrev

Inderøy Slakteri har i dag 15 årsverk fordelt på ca. 20 ansatte, hvorav de fleste jobber i produksjonen. Det er få ansatte i administrasjonen og i tillegg er det meste av arbeidsoppgavene knyttet til salg og markedsføring satt ut til Inderøymat, som er et samarbeid mellom fem mat- og drikkeprodusenter i Inderøy.
- Vi er veldig produksjonsrettet og har blant annet landets høyeste andel av pølsemakere, forklarer Håvard.
- Det er nok ganske sjeldent å ha 7 pølsemakere med fagbrev for en kjøttforedlingsbedrift på vår størrelse.

Inderøy Slakteri

Inderøy Slakteri har nesten doblet produksjonen sin de siste 8 årene.

Lokal arbeidskraft

I en bransje som ofte har vært avhengig av å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft har Inderøy Slakteri opplevd å kunne rekruttere kompetanse fra nærmiljøet.
- To av våre ansatte bor på Verdal mens resten er fra, og bor i, Inderøy, sier Håvard.
- I forhold til at vi baserer hele vår virksomhet på lokale mattradisjoner så er det veldig fint at våre ansatte har fått disse tradisjonene nærmest inn med morsmelka.

Videre forteller Håvard at en slik rekrutteringsstrategi ikke kommer av seg selv, men at de jobber bevisst med å gjøre seg kjent blant ungdom i nærmiljøet og at de tar inn både ferievikarer og elever på arbeidsuke, slik at de får sett hvilke jobbmuligheter som finnes i lokalsamfunnet.


Inderøysodd til Bergen

I oktober i år kom nyheten om at Inderøy Slakteri har fått på plass distribusjon til Bergen, og med det kan kundene nå få tak i Inderøysodd i butikker rundt om i hele landet.

- Det er trøndere i hele landet, også i Bergen, og mange ønsker å ha med seg sin mattradisjon når de flytter til andre steder i landet, derfor er vi glade for at vi også har fått på plass en distribusjon til noen av Coop sine butikker i Hordaland, sier Håvard.
- Vi har også hatt en veldig bra dekning på Østlandet i mange år og der er det ikke bare eksil-trøndere som vil ha tak i produktene våre. I vår fikk vi blant annet en henvendelse fra en familie på Østlandet som ville ha tak i litt større mengder med Inderøysodd da ungdommen i huset ønsket å servere dette i sin konfirmasjon, og ingen i den familien hadde noe slektskap til Trøndelag, ler Håvard.

Håvard forteller videre om en veldig god relasjon til dagligvarehandelen og at det har vært større utfordringer knyttet til å få innpass hos offentlige innkjøpere.

Inderøy Slakteri

Hovedproduktet til Inderøy Slakteri er Inderøysodd, men bedriften produserer også spekemat, farseprodukter, kjøttboller, karbonader og pølser. I år lanserte de også noen nye produkter som en del av jubileumsmarkeringen og nå er både kjøttkraft, ertesuppe og kjøttsuppe fra Inderøy Slakteri å finne i butikkene.

Dobling av produksjonen

Det har vært en stor utvikling og vekst i Inderøy Slakteri, blant annet er produksjonen nesten doblet i løpet av de siste 8 årene. På spørsmål om hvor veien går videre for bedriften er det nettopp vekst og utvikling Håvard trekker frem.

- Vi har allerede investert mye i ny teknologi. I dagens produksjon kombinerer vi gamle oppskrifter og håndverkstradisjoner med moderne produksjonsutstyr. Samtidig som dette gjør at våre stolte mattradisjoner blir videreført, letter vi arbeidsdagen for de ansatte ved at de tyngste og mest monotone arbeidsoppgavene er automatisert.
- Slike investeringer gjør at vi kan produsere mer. Vi ønsker å kommen enda tyngre ut i markedet og om noen år har vi forhåpentligvis en forsterket plass i varehyllene i butikker over hele landet.  


Les mer om Inderøy Slakteri på inderoysodd.no