NHO

Innhold

De ansattes helse. Ditt problem?

Størsteparten av sykefraværet og produksjonstapet i Norge skyldes muskel- og skjelett- og lettere psykiske plager. Alle opplever helseplager og vanskelige perioder i livet. Hvordan vi blir møtt av leder og kollegaer påvirker egen tro på mestring, og blir dermed avgjørende for om man velger å bli hjemme eller komme på jobb.

#005
  • Synes du det er vanskelig å vite hvordan du skal møte medarbeidere som opplever helseplager?
  • Har du ansatte som sliter med psykiske plager, men unngår helst å ta den vanskelige samtalen?
  • Ønsker du av og til å si «Ta deg sammen!»?

Kom på frokostmøte og få inspirasjon til hvordan du som leder kan skape et robust arbeidsmiljø, der de ansatte velger å komme på jobb på tross av plager og utfordringer 

Program
08.00 - 08.30 Frokost og mingling
08.30 - 08.45 Velkommen v/Christina Kile, rådgiver NHO Vestfold og Telemark
08.45 - 10.00 De ansattes helse. Ditt problem? v/ Life Improvement

Life Improvement er et tverrfaglig helseteam med lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Teamet har høy kompetanse innen helse og arbeid, og vet hva som skal til for å skape robuste arbeidsmiljøer hvor ansatte trives og er produktive.

Kursholderne har bred erfaring innen helsefremmende arbeid, forebygging og veiledning av bedrifter og organisasjoner. De vil med relevante eksempler og faglig dyktighet vise hvordan du kan tjene på helsefremmende ledelse.